Sprawy archiwalne

Archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury przeprowadza kwerendy na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o udostępnienie akt powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy,
  • datę,
  • dane dotyczące poszukiwanej dokumentacji,
  • dane przedmiotowej nieruchomości (adres, oznaczenie ewidencyjne),
  • sposób udostępnienia dokumentacji,
  • podpis.

W celu ułatwienia przygotowania wniosku można skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej.

Wniosek można złożyć w następujących formach:

  • osobiście w godzinach 8.00 - 15.30, a w poniedziałki do 17.00 w budynku przy ul. Za Bramką 1, na I piętrze sala 1B/28
  • przesyłając pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
  • przez platformę ePUAP,
  • mailem przesyłając na adres: ua@um.poznan.pl.

Czas realizacji wniosku trwa do 30 dni.

Załączniki