Kiedy obowiązuje?

Osoby, korzystające ze środków lokalnego transportu zbiorowego w strefie A,
w okresie 21 godzin, poczynając od godz. 03:00  do godz. 24.00, po dniu w którym doszło do przekroczenia poziomu  informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10  200 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości nie zwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia  przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 200 mikrogramów/m3 - liczonej jako wynik uśredniony w pozycji "Ekoprognoza dla Poznania", publikowanej w ramach usługi "Atmosfera dla Poznania" na stronie: www.poznan.pl/powietrze/