W Poznaniu funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania dysponująca 8 880 miejscami. Na jej obszarze zlokalizowano 422 parkomaty. Na obrzeżach Strefy znajduje się 7 parkingów buforowych typu P&G (parking przeznaczony dla parkowania samochodów w celu dalszego dojścia pieszego) z 817 miejscami. Strefa płatnego parkowania pomaga ograniczyć ilość pojazdów w centrum miasta. Dzięki opłatom za parkowanie, kierowcy pozostawiają pojazdy poza centrum korzystając z komunikacji publicznej, lub decydują się płacić za parkowanie, finansując w ten sposób inwestycje infrastrukturalne w obszarze SPP. Dzięki strefie zwiększona jest rotacja parkujących aut, samochody rzadziej są parkowane na długi czas, co ułatwia znalezienie wolnego miejsca postojowego. Ponadto wprowadzenie strefy zmniejsza skalę zjawiska parkingu buforowego i pozostawiania pojazdów przez osoby przyjezdne spoza miasta. Wprowadzenie SPP oznacza również konieczność dostosowania parkowania do obowiązujących przepisów, dzięki czemu piesi zyskują więcej miejsca na chodnikach, poprawia się widoczność na skrzyżowaniach, likwidowane są "dzikie" parkingi. Strefa płatnego parkowania obejmuje obecnie Stare Miasto, Jeżyce oraz fragment Łazarza w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obszar płatnego parkowania pojazdów oznaczony jest znakami D-44 Strefa Płatnego Parkowania i podzielony został na trzy podstrefy cenowe: "czerwoną", "żółtą"i "zieloną". Różnią się one minimalną kwotą konieczną do zapłaty za parkowanie i stawką za godzinę postoju. Z opłat za parkowanie w SPP zwolnione są pojazdy jednośladowe, upoważnione oraz pojazdy komunikacji publicznej zatrzymujące się na wyznaczonych dla nich miejscach

W mieście brakuje wystarczającej liczby miejsc parkingowych, szczególnie w centrum miasta, mimo iż powstaje coraz więcej podziemnych parkingów znajdujących się w nowo budowanych obiektach mieszkaniowych, handlowo-usługowych i biurowych. Zatem w pełni uzasadnione są plany dotyczące integracji transportu samochodowego z transportem zbiorowym. Powinno to następować głownie poprzez budowę parkingów P&R. Parkingi takie powinny znajdować się na kierunkach głównych wjazdów do Poznania oraz w pobliżu popularnych węzłów komunikacyjnych. 21 lutego 2018 roku na osiedlu Jana III Sobieskiego otwarty został pierwszy w Poznaniu parking P&R na 130 miejsc postojowych. Zarząd Transportu Miejskiego planuje do końca października 2019 roku trzy kolejne parkingi: przy rondzie Starołęka, przy ul. Biskupińskiej i przy ul. św. Michała na łącznie 200 miejsc parkingowych