Forma działalności

Centrum Usług Wspólnych (CUW) ma być jednostką budżetową powołaną przez Radę Miasta Poznania w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez jednostki polityki społecznej powołane dla dostarczania usług z obszaru polityki społecznej.

Najważniejsze informacje o Centrum:

  • Jako jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej. Wykonuje zadania na rzecz Miasta Poznania, z upoważnienia Prezydenta;
  • jest jednostką sektora finansów publicznych,
  • pełni funkcję Centralnego Zamawiającego dla obsługiwanych placówek - prowadzi kompleksową obsługę zamówień publicznych, w tym przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności zamówień wspólnych, udzielanie zamówień oraz zawieranie umów ramowych,
  • obsługa nieruchomości - administrowanie i zarządzanie, wynajem niepotrzebnych powierzchni biurowych,
  • działa w oparciu o najwyższe standardy w obsłudze jednostek publicznych,
  • funkcję organu nadzorczego nad działalnością PCUW pełni Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej