Raport z konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

W dniach od 22 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta prowadziło konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii oraz uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Ich przedmiotem był projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania wraz z załącznikiem, określającym powyższe zasady, określone w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

W dniu 4 stycznia 2018 r. w sali sesyjnej nr 2 Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim odbyło się otwarte spotkanie informacyjne.

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z art. 6, w związku z art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy raport z konsultacji. Raport zamieszczono również na Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej