Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania w dniu 22 grudnia 2017 r. rozpocznie konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii oraz uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.
w następujących formach:

a) papierowej, drogą korespondencyjną na adres: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

*W przypadku dostarczenia formularza konsultacyjnego za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Poznania;

b) elektronicznej na adres mailowy rewitalizacja@um.poznan.pl;

*W tytule wiadomości prosimy podać nazwę: "Uwagi ws. Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania";

c) ustnej: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30 w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 412 (IV piętro).

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania wraz z formularzem konsultacyjnym udostępniony będzie:

a)      w wersji papierowej, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Oddział Rewitalizacji, pokój 412 (IV piętro); od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;

b)      w wersji elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.poznan.pl w Dziale Informacji - Ogłoszenia, decyzje, rejestry - Komunikaty do ogłoszeń - Komunikaty dotyczące rewitalizacji, na stronie www.poznan.pl/odnowa w zakładce Rewitalizacja - Dokumenty - Gminny program rewitalizacji oraz na stronie www.poznan.pl/konsultujemy w zakładce Rewitalizacja.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się
4 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w Sali Sesyjnej nr 2.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej