Komunikaty po rekrutacji

Komunikat z 16 maja 2018 r.

w sprawie zakończenia naboru kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2016-2019

Urząd Miasta Poznania informuje, że zakończono nabór kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2016-2019, wybieranych przez Radę Miasta Poznania.

Zgodnie z procedurą, wobec pozostałych kandydatów na ławników należy zasięgnąć informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Następnie Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników przystąpi do pracy, a swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie, Przewodniczący Zespołu przedstawi na sesji Rady Miasta, na której Rada dokona wyboru ławników.