Zostań ławnikiem sądowym

Pełnienie funkcji ławnika to służba, zaszczyt i honor, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Masz nie mniej niż 30 i nie więcej niż 70 lat i myślisz o ciekawym dodatkowym zajęciu? Uważasz, że się nadajesz? Zobacz jakie kryteria musisz spełnić, aby zostać ławnikiem sądowym.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać również pod nr tel. call center 61 646 33 44.