Podstawowe pojęcia

Powódź (prawo krajowe) -  rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.

art. 9 ust. 1 pkt 13c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Typy powodzi:

Powódź opadowa - powodzie opadowe są spowodowane intensywnymi opadami deszczu, powodującymi wezbranie wód m.in. w rzekach, ale także lokalne podtopienia.

Powódź roztopowa - powodzie roztopowe spowodowane są tajaniem pokrywy śnieżnej i lodowej. Pojawiają się na wszystkich rzekach w kraju, ale najgroźniejsze rozmiary osiągają na dużych rzekach nizinnych. Jeśli obfity śnieg leży na zamarzniętym gruncie, a w okresie roztopowym nastąpi gwałtowny wzrost temperatury powietrza, pokrywa śnieżna topi się szybko i w krótkim czasie dopływa do rzek, powodując powódź lub lokalne podtopienia z powodu rozmarzającego śniegu.

Powódź sztormowa - przyczyną takich powodzi są silne wiatry, sztormy występujące na zalewach i wybrzeżach. Maja mały zasięg występowania. Powodziami tymi zagrożone są obszary wybrzeża morskiego oraz doliny ujściowych odcinków rzek.

Powódź zimowa (zatorowa) - spowodowana jest zablokowaniem koryta rzeki śryżem lub lodem, a w konsekwencji spiętrzenie wody i zalanie okolicznych terenów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej