Harmonogram wykładów w ramach Programu "Akademicki i naukowy Poznań" 2017/2018

Prof. Ingolf Cascorbi (Niemcy) 13.10.2017

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi prof. Ingolf Cascorbi. Prelekcja pt. "Perspective of individualized medicine" odbędzie się 13 października 2017 roku o godz. 10:30 w sali 3008 Centrum Biologii Medycznej przy ul. Rokietnickiej 8 w Poznaniu.

Profesor Ingolf Cascorbi jest kierownikiem Instytutu Farmakologii Eksperymentalnej i Klinicznej na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (Szlezwik-Holsztyn, Niemcy).

Zainteresowania naukowe Profesora Cascorbi obejmują farmakogenetykę enzymów metabolizujących leki oraz transporterów błonowych w odniesieniu do chorób nowotworowych, a także genetyczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (z uwzględnieniem charakterystyki funkcjonalnej tych czynników).


Prof. Kieran Egan (Kanada) 10.10.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi Prof. Kieran Egan. Prelekcja pt. "Wychowanie dla wyobraźni" odbędzie się 10 października 2017 (wtorek) o godz. 10:00 w Auli Lubrańskiego w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Dr. Kieran Egan jest profesorem na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Simon Fraser w Vancouver w Kanadzie. Jest dyrektorem utworzonego przez siebie Instytutu Imaginative Education Research Group. Prof. Kieran Egan jest twórcą edukacji dla wyobraźni oraz autorem koncepcji uczenia się pogłębionego a także nowej idei programów szkolnych dla wyobrażenia sobie na nowo szkół. Jest też założycielem Imaginative Education Research Group w Kanadzie.


Prof. dr Bertrand Matthäus (Niemcy) 5.10.2017

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania zapraszają na wykład otwarty , który wygłosi prof. dr Bertrand Matthäus. Prelekcja pt. "Profiling of volatile compounds of virgin rapeseed oils by SPME and dynamic headspace as a powerful tool for the evaluation of sensory quality and factors impairing this quality" odbędzie się 5 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52.

Prof. dr Bertrand Matthäus jest vice dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Zbożowych oraz kierownikiem Zakładu Badań Tłuszczów w Federalnym Instytucie Badań Żywności i Żywienia - Max Rubner Instytut w Detmold (Niemcy). To światowej sławy specjalista w dziedzinie analityki i jakości tłuszczów jadalnych. Posiada znaczące osiągnięcia w zakresie powstawania i wpływu 3-MCPD na zdrowie człowieka oraz oznaczania ich stężeń w żywności. Prof. dr Matthäus opracował strategię obniżenia powstawania estrów 3-MCPD oraz estrów glicydylowych w olejach i tłuszczach spożywczych.


Prof. Steven Keen (Wielka Brytania) 29.09.2017

Uniwersytet Ekonomiczny w poznaniu oraz Miasto Poznań, zapraszają na wykład otwarty prof. Stevena Keena. Prlekcja pt. Ekonomia klasyczna: fałszywy paradygmat, odbędzie się dnia 29 września 2017 r. (piątek), o godz. 16:30 w s. 301A, w budynku UEP przy al. Niepodległości 10.

Paradygmat neoklasycznej ekonomii dominuje zarówno w tworzeniu polityki gospodarczej, jak i w nauczaniu akademickim. Podczas wykładu profesor Keen dokona krytycznej analizy tego paradygmatu oraz wyjaśni dlaczego ekonomiści głównego nurtu nie byli w stanie przewidzieć ostatniego kryzysu gospodarczego. Wskaże także dlaczego kryzys ten był nie do uniknięcia i co należy zrobić, aby kolejne kryzysy nie były tak dotkliwe.


Prof. Antonella Sorace (Wielka Brytania) 19.09.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty prof. Antonelli Sorace. Prelekcja pt. Adult bilingualism: The big picture, odbędzie się dnia 19 września 2017 r. (wtorek), o godz. 9:00, w sali C1, Collegium Novum przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu.

Prof. Antonella Sorace zajmuje stanowisko profesora językoznawstwa rozwojowego na Uniwersytecie Edynburskim, na którym robiła też doktorat. Jest członkiem Royal Society w Edynburgu. W trakcie swojej kariery pracowała w wielu placówkach, m.in. na Uniwersytetach w Tromsø, Hamburgu i Sienie, na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, na Michigan State University oraz w Instytucie Psycholingwistyki im. Maksa Plancka. Jest założycielką ośrodka informacyjno-consultingowego Bilingualism Matters.


Prof. dr Leonid Dubrovinsky (Niemcy) 5.09.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi Prof. dr Leonid Dubrovinsky. Prelekcja pt. "Journey to the center of the Earth 150 years after Jules Verne: Science - not fiction" odbędzie się dnia 5 września (wtorek), o godz. 18:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 1.

Jego zainteresowania dotyczą wysokociśnieniowych badań ważnych materiałów geologicznych, chemii i fizyki ciała stałego w wysokim ciśnieniu, rozwoju i tworzenia nowych aparatów i urządzeń do badań przeprowadzanych w wysokim ciśnieniu i temperaturze.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej