Bony na innowacje dla MŚP

Wciąż trwa nabór wniosków do programu - Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP
PARP

Celem konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług badań i rozwoju opracowanych przez jednostki badawczo - naukowe. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wnioski w programie przyjmowane są od 21 maja 2019r. do 21 lipca 2019r. dla II rundy, natomiast dla rundy III od 22 lipca 2019r. do 22 września 2019r..

Możliwość uzyskania dofinansowania do 340 000 zł, projekt wymaga minimalnego wkładu własnego na poziomie 15%.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Źródło.