Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

30 lipca ruszył nabór do projektu "Nowe wyzwanie - własna firma" finansowanego z Funduszy Unijnych realizowanego przez firmę OEG. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji na jej rozpoczęcie.

Nowe wyzwanie
Nowe wyzwanie

Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców województwa wielkopolskiego którzy:
- mają ukończone 50 lat,
- są bezrobotne
- lub bierne zawodowo, tzn. Renciści, emeryci oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne

Biuro projektu "Nowe wyzwanie własna firma"
ul. S. Wyspiańskiego 14/37, 60-750 Poznań
tel. 61 223 69 68
rekrutacja@nowewyzwanie.eu

Załączniki