Komunikat dot. płatności podatku od nieruchomości osób fizycznych

Wydział Finansowy uprzejmie informuje o zbliżającym się terminie płatności 3 raty podatku od nieruchomości za 2018r., który upływa z dniem 15 września 2018 roku.

Komunikat
Komunikat

Informujemy, iż zapłaty podatku od nieruchomości należnego Prezydentowi Miasta Poznania bez prowizji bankowej można dokonywać w oddziałach banku PKO BP SA (z wyłączeniem agencji). Szczegółowy wykaz banków znajduje się na stronie internetowej www.bip.poznan.pl.