Rozwijamy przedsiębiorczość: Unijne możliwości finansowania - rozwinięcia biznesu i podniesienia kwalifikacji pracowników.

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Rozwijamy przedsiębiorczość: Unijne możliwości finansowania -  rozwinięcia biznesu i podniesienia kwalifikacji pracowników".

Spotkanie skierowane jest zarówno do osób, które maja już działalność jak i tych, którzy planują jej rozpoczęcie. 

Program spotkania: 

1. 9:00 dla prowadzących działalność gospodarczą.

Jak sfinansować rozwój kompetencji swojego zespołu? Dofinansowania do szkoleń: dla kogo, ile i w jaki sposób pozyskać. 

Szkolenie poprowadzi Anna Nadstawska - kierownik zespołu w Projekcie "Usługi Rozwojowe".

2. 10.45 dla prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających otworzyć firmę.

Pożyczki unijne jeremie2 - inwestuj pieniądze za darmo, bez wkładu własnego i bez zabezpieczeń. 

Spotkanie poprowadzi Patrycja Tomczak.

3. 11.15: dla MŚP 

Rozwój firmy z Funduszami Europejskimi - ogólny przegląd możliwości.

Spotkanie poprowadzi: Specjalista ds. FE -  Natalia Hewczuk

Termin: 28 czerwca 2019r., godz. 09:00 - 12:30

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zagadnienia praktyczne

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania oraz Kancelaria Adwokacka Joanna Lubecka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. ,,Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zagadnienia praktyczne''.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej firmy, a także start-upów zainteresowanych uzyskaniem informacji dotyczących powstania i sposobu funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze szkolenia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy rozważają zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej i chcieliby dowiedzieć się, czy warto rozważać spółkę z o.o.

Termin: 27 czerwca 2019 r., godz. 17.00 - 20.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Program szkolenia

I.  Wprowadzenie

1)     Spółki osobowe, a spółki kapitałowe - podstawowe różnice

2)     Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

II. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1)     Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą i przekształcenie spółki

2)     Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od podstaw:

III.  Umowa spółki z o.o.

1)     forma i sposób zawarcia

2)     elementy obligatoryjne i fakultatywne - co trzeba, a co warto uregulować już na etapie zawierania umowy spółki w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji problemowych w przyszłości

3)     zmiana umowy spółki - podstawa i tryb

IV.  Wspólnicy i organy spółki z o.o. - kompetencje, sposób działania, zagadnienia praktyczne

1)     Wspólnicy spółki z o.o.

2)     Zgromadzenie Wspólników

3)     Zarząd

4)     Organy kontroli: Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna

V. Odpowiedzialność cywilnoprawna - odpowiedzialność członków organów spółki z o.o., zagadnienia praktyczne.

Prowadzący:

JOANNA LUBECKA

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Założycielka Kancelarii Adwokackiej Lubecka.Law. Autorka funkcjonującego od 2014 roku bloga prawnego Transgraniczne.pl poświęconego sporom międzynarodowym.

Posiada bogate doświadczenie związane z obsługą przedsiębiorców ukierunkowaną na prawne zabezpieczenie możliwości realizacji ich pomysłów w przyszłości, udziałem w negocjacjach, kontaktem z kontrahentami, analizą umów, kontraktów i obsługą bieżących problemów prawnych, a także reprezentacją w procesach sądowych.

Autorka publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współautorka książki ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie'', prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach skierowanych do przedsiębiorców.

Ukończyła studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais uzyskując tytuł Master 2 juriste européen. Odbyła staże przy Ambasadzie RP w Paryżu na Wydziałach Protokołu dyplomatycznego, Konsularnym i Politycznym.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zasady sporządzania biznesplanu

Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Zasady sporządzania biznesplanu". Szkolenie adresowane jest do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonujących już na rynku przedsiębiorców.

Program szkolenia:

1. Informacja o realizatorze przedsięwzięcia.

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

3. Informacje o produktach/usługach.

4. Analiza marketingowa

- rynek

- odbiorcy

- dostawcy

- główni konkurenci

- działania marketingowe.

5. Harmonogram uruchomienia działalności gospodarczej.

6. Plan finansowy

- nakłady w ramach przedsięwzięcia i źródła finansowania inwestycji

- planowane wpływy i wydatki

- aktywa trwałe i obrotowe - źródła ich finansowania.

7. Zatrudnienie

- formy zatrudnienia i rozliczeń

- czas pracy.

8. Wyposażenie specjalistyczne.

Termin: 26 czerwca 2019r., godz. 16:00 - 19:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Fundusz pożyczkowy Jeremie2- szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania i Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Fundusz pożyczkowy Jeremie2- szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa".

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie z zakresu:

I. możliwości skorzystania z tzw.

Małej Pożyczki Inwestycyjnej z programu Jeremie2

przez polskie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego -

 • Kwota pożyczki: do 500 000,00 zł  (w tym pożyczki do 100 tys. zł tylko dla mikro i małych przedsiębiorstw)
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie:
  • od 1,87% na warunkach pomocy de minimis - dla mikroprzedsiębiorstw, start-upów (tj. firm działających na rynku do 24 miesięcy), przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji oraz wiejskich obszarów funkcjonalnych,
  • od 2,47% dla pozostałych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Brak innych opłat , prowizji i udziału własnego
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Cel finansowania: finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności

Program szkolenia:

1. omówienie grupy docelowej dla których dedykowane są ww. programy

2. możliwości przeznaczenia środków

3. warunki finansowania

4. omówienie przykładowego wniosku o pożyczkę

Termin: 25 czerwca 2019 r., godz. 09.00 - 10.30

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Serdecznie zapraszamy

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy"

ul. 28 czerwca 1956r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy".

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu "własnej firmy" - pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.

2. Obowiązujące akty prawne.

3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - krótka charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

4. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

 • omówienie druku CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy)
 • NIP - Urząd Skarbowy
 • REGON - Urząd Statystyczny
 • rejestracja firmy przez internet - Profil Zaufany ePUAP

 5. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

 • zgłoszenie do ZUS - omówienie obowiązujących druków
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec US

 • podatek dochodowy od osób fizycznych - wybór formy opodatkowania:

- zasady ogólne: skala podatkowa i podatek liniowy

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- karta podatkowa

 • podatek VAT
 • kasa fiskalna w działalności gospodarczej

7. Procedura rejestracji spółki cywilnej.

8. Źródła finansowania działalności gospodarczej - skąd czerpać pieniądze na własny biznes?

 • dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • dofinansowanie na rozwój firmy
 • pożyczki na założenie oraz rozwój firmy, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Termin: 18 czerwca 2019r., godz. 10.00 - 13.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP oraz II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Zapraszamy serdecznie!

Budowanie zespołu i sztuka rozwiązywania konfliktów

u;. 28 Czerwca 1956 r. nr 406

Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Miasto Poznań mają  przyjemność zaprosić na bezpłatne szkolenie pt. "Budowanie zespołu i sztuka rozwiązywania konfliktów".

Szkolenie kierowane jest do menedżerów, liderów, osób kierujących pracą zespołu w codziennej praktyce, bądź osób planujących wykonywać takie zadania w przyszłości.

Szkolenie poprowadzi pani Elżbieta Stelmach - trener biznesu z dwudziestoletnim doświadczeniem, dyplomowany coach i doradca zawodowy, socjoterapeuta, pedagog, przedsiębiorca.

9.00 - 10.30
1. Kompetencje menedżera XXI w.:
a. zarządzanie wielopokoleniowe
b. Style Myślenia FRIS a style kierowania
2. Zasady budowania efektywnych zespołów:
a. kontraktowanie jako filar skutecznej współpracy
b. proces zespołowy
c. 5 dysfunkcji pracy zespołu
d. gry psychologiczne, gry władzy, wywieranie wpływu.
10.45 - 12.15
1. Etapy budowania zespołu (w tym konstruktywne i dysfunkcyjne zjawiska):
- formowanie zespołu
- rozwiązywanie trudności i konfliktów
- organizowanie zespołu i budowanie zaufania
- współpraca
- rozwiązanie zespołu
- budowa nowego zespołu
2. Proces zespołowy FRIS.
12.30 - 14.15
1. Zarządzanie konfliktami w zespole:
- rodzaje konfliktów
- dynamika konfliktów
- reakcje w konflikcie
5. Strategie zachowania się w konflikcie - test.
14.30 - 16.00
1. Narzędzia i metody rozwiązywania problemów organizacyjnych.

Termin: 17 czerwca 2019 r. w godzinach 9.00 - 16.00,

Miejsce: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z Ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.

Zapisy na szkolenie TYLKO i wyłącznie przez stronę: https://pfp.com.pl/miakk_aktualne_szkolenia.htm

ZAPRASZAMY!!!

Skuteczne budowanie marki

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, sala C (II piętro)

Miasto Poznań i Absolwenci na walizkach zapraszają na cykl szkoleń pt. "Skuteczne budowanie marki".

Termin: 12 czerwca 2019 r. - 14 czerwca, godz. 9.00 - 16.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, sala C (II piętro)

Zapisy na szkolenia w linkach poniżej:

12 czerwca

Podstawy budowania marki. Budowanie marki krok po kroku

https://eventon.click/wydarzenia/podstawy-budowania-marki-budowanie-marki-krok-po-kroku/

Moduł I

Podstawy budowania marki

Dlaczego warto budować markę?
Marka - czym jest i jak działa?
Znaczenie marki dla funkcjonowania biznesu
Tożsamość marki vs. wizerunek marki
Sztuka budowania wizerunku - czyli jak skutecznie tworzyć obraz naszej marki?

Moduł II

Zakres tematyczny:  Budowanie marki krok po kroku

Wielowymiarowość marki
Marketing  - wykorzystanie w praktyce budowania marki
Prawa marketingowe - dlaczego działają i jak je wykorzystać
Public Relations - koncepcja i skuteczność działań w budowaniu marki
Planowanie struktury marki

13 czerwca

Jak budować własną markę?

https://eventon.click/wydarzenia/jak-budowac-wlasna-marke/

Moduł I

Jak budować własną markę?

Drzewo marki - czym jest i jak je wykorzystać?
Etapy tworzenia marki
Budowanie marki krok po kroku - składowe marki
Osobowość marki a budowanie wizerunku
Efektywna segmentacja Klientów
Analiza potrzeb (insight) a budowanie marki

14 czerwca

Komunikacja marki. Warsztat strategiczny

https://eventon.click/wydarzenia/komunikacja-marki-warsztat-strategiczny/

Moduł I

Komunikacja marki

Cykl życia marki a narzędzia marketingowe
Czym się kierować tworząc pomysły na promocję?
Podstawowa narzędzia promocji  - strategie doboru dla marki
Identyfikacja marki a komunikacja z otoczeniem
Tworzenie standardu identyfikacji wizualnej

Moduł II

Warsztat strategiczny

Praktyczny warsztat z zakresu budowania marki przez uczestników szkolenia

Projekt "Skuteczne budowanie marki" jest współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Szkolenie poprowadzi:  Katarzyna Zych

Strateg komunikacji marki, specjalista public relations, socjolog. Od ponad 8 lat związana z komunikacją marketingową oraz obszarem sprzedaży. Działa zgodnie z przekonaniem, że obecnie nie wystarczy, kiedy marki opowiadają własną historię - liczy się to, w jaki sposób działają. 
Jako trener zrealizowała wiele godzin szkoleniowych oraz doradczych w obszarze komunikacji marketingowej i PR. Pracuje zarówno z markami komercyjnymi jak i podmiotami ekonomii społecznej. Udowadnia, że biznes może być dobry, a to co społeczne może być również biznesem. Pozostaje aktywna na forum mediów branżowych tworząc m.in. artykuły dla magazynu Marketer+. 
Bywa, że staje oko w oko nie tylko z wyzwaniami biznesu, ale również ze studentami, realizując od 5 lat jako wykładowca - praktyk zajęcia z obszaru komunikacji.

Biznesplan - ODWOŁANE

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.:

"Biznesplan" 11-12.06.2019

w godz. 08:00 - 16:30

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Warsztat jest adresowany do osób zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Poznana, zwłaszcza dla początkujących lub zarejestrowanych firm, których staż na rynku pracy nie przekracza 3 lat, a które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu biznesplanu.

Dzień I:

1. Czym jest biznesplan dla przedsiębiorstwa -planowanie, finansowanie, ryzyko.

2. Cele przygotowania biznesplanu.

3. Cele i korzyści z przygotowania biznesplanu.

4. Zasady budowy biznesplanu.

5. Struktura biznesplanu. Praca warsztatowa nad opracowaniem wybranych aspektów opisowych biznesplanu.

6. Jak dokonać analizy finansowej, która pozwala określić, czy dane przedsięwzięcie będzie w przyszłości rentowne i czy przedsiębiorstwo będzie miało zapewnioną płynność?

7. Jak napisać biznesplan uwzględniając wszystkie niezbędne elementy.

8. Wdrażanie biznesplanu.

9. Analiza biznesplanów uczestników - indywidualne konsultacje z trenerem.

Dzień II

10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa.

11. Różne rodzaje biznesplanów przy ubieganiu się o różne środki finansowe.

12. Praktyczne problemy związane z opracowaniem biznesplanu - case study

13. Badania rynku jako podstawowe źródło pozyskiwania informacji do planu.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.06.2019 r. (karta zgłoszeniowa w załączeniu) drogą mailową: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl Ilość miejsc jest ograniczona. Bliższych informacji udziela: Ewa Krupska tel.: 61 859 35 26.

WARSZTATY ZOSTAŁY ODWOŁANE I PRZENIOSIONE NA TERMIN 14 - 15 LISTOPADA 2019 R. 

Bezpłatny warsztat pt."W poszukiwaniu siebie i swojej motywacji".

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Urząd Miasta Poznania i Tomasz Grochowski zapraszają na bezpłatny warsztat pt.  "W poszukiwaniu siebie i swojej motywacji".

Dla kogo:
Warsztat dla osób poszukujących możliwości rozwoju i motywacji do działania. Na warsztacie uczestnicy będą mieli okazje dowiedzieć się czegoś o sobie i porozmawiać o rożnych metodach wsparcia, min. o coachingu. Przyjdź i daj się zaskoczyć :)

Termin: 6 czerwca 2019 r., godz. 17:00 - 20:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Warsztat przeprowadzi Pan Tomasz Grochowski

Trener kompetencji miękkich i coach w trakcie akredytacji. Pan Tomasz od ponad dekady działa aktywnie w biznesie międzynarodowym, a od kilku lat dzieli się swoim doświadczeniem i prowadzi szkolenia w zakresie sprzedaży, komunikacji i współpracy w zespołach. Obecnie jest coachem w trakcie akredytacji i prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardem Międzynarodowej Federacji Coachingu (ICF). Jest absolwentem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Na warsztat obowiązują zapisy. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy!

Prawo we własnej firmie , zawieranie umów, odpowiedzialność zarządu, prawo autorskie i reklama

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH

pt.: "Prawo we własnej firmie , zawieranie umów, odpowiedzialność zarządu, prawo autorskie i reklama"

06.06.2019 w godz. 08:00 - 16:30

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Warsztat jest adresowany do osób zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Poznana, zwłaszcza dla początkujących lub zarejestrowanych firm, których staż na rynku pracy nie przekracza 3 lat, a które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu prawa we własnej firmie.

Program:

1.Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych.

2. Kontrakty menadżerskie - aspekty praktyczne.

3. Umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym, Incoterms.

4. Prawa i obowiązki kontrahentów w obrocie gospodarczym.

5. Jak wzmocnić pozycję firmy w sytuacjach spornych.

6. Prawo upadłościowe i naprawcze-szybkie reagowanie w obliczu kłopotów finansowych.

7. Pułapki w umowach, prawne zabezpieczenie kontraktów.

8. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Prawo reklamy w praktyce.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27.05.2019 r. (karta zgłoszeniowa w załączeniu) drogą mailową: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl Ilość miejsc jest ograniczona. Bliższych informacji udziela: Ewa Krupska tel.: 61 859 35 26

Strategie marketingowe skutecznie rozwijające biznes

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Ul. 28 czerwca 1956 nr 404 sala C, II piętro

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: "Strategie marketingowe skutecznie rozwijające biznes".

Termin: 4-6.06.2019 g. 08:30 - 16:30

Miejsce: Sala Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  Ul. 28 czerwca 1956 nr 404 sala C, II piętro

Organizator: Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa

Rejestracja do 03.06.2019

Zgłoszenia przyjmowane są za załączonym formularzu na adres: izba@pcc.org.pl

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 - 20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakres tematyczny szkolenia:

I. Kryteria i metody doboru strategicznego klienta

1.1. Ważność segmentacji rynku

1.2. Dobór segmentacji rynku względem własnej firmy

II. Strategie marketingowe dostosowane do profilu firmy

2.1. Dane wejściowe do analiz

2.2. Analizy potencjału

2.3. Strategia mikrootoczenia

2.4. Starategia makrootoczenia

2.5. Wpływ otoczenia na potencjał firmy

III. Narzędzia kształtowania produktu i ceny

3.1. Produkt -usługa - towar - czy to jest to samo?

3.2. Zależność cyklu życia produktu a marktingu- mix

3.3. Model struktury produktu levitta - analiza motywównabywczych klientów względem

Produktów

3.4. Składowe wpływające na odpowiednią kalkulację ceny

IV. Planowanie kampanii promocyjnej

4.1. Praktyczne przygotowywanie kampanii promocyjnej - część I

4.2. Praktyczne przygotowywanie kampanii promocyjnej - część II

V. Zastosowanie elementów modelu canvas

5.1. Obszary (składowe) modelu canvas

5.2. Praktyczne ujęcie matrycy - część I

5.3. Praktyczne ujęcie matrycy - część II

VI. Tożsamość a wizerunek firmy

6.1. Strategia budowania marki - część I

6.2. Strategia budowania marki - część II

VII. Praktyczna analiza otoczenia firmy w ujęciu mikro i makr (studium przypadku, analiza własnej Firmy):

7.1. Analiza PEST

7.2. 5 Sił Portera

7.3. Metoda punktowa

VIII. Analiza zasobów firmy (studium przypadku, analiza własnej firmy):

8.1. Metoda kluczowych czynników sukcesu

IX. Benchmarkng (studium przypadku, analiza własnej firmy):

9.1. PORÓWNANIE DZIAŁAŃ FIRMY Z LIDERAMI RYNKU

Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zapewnione zostaną napoje.

Obsługa merytoryczna - prowadzenie warsztatów :

Magdalena Robaszkiewicz  

Janetta Sałek 

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, tel. 061 851 78 48