Dlaczego warto i jak budować Pozytywne Organizacje

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania i Pani Anna Nowak z 4HR zapraszają na bezpłatny warsztat pt. "Dlaczego warto i jak budować Pozytywne Organizacje".

Cel warsztatu:

Celem warsztatu jest wsparcie menedżerów i specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w nową wiedzę z zakresu psychologii, szczególnie takich dziedzin jak psychologia pracy i organizacji oraz psychologia pozytywna i społeczna. Szczególnie nurt pozytywnych zachowań w organizacji (POB) wart jest uwagi, gdyż dostarcza narzędzi do wzmacniania motywacji pracowników, dbania o jakość atmosfery w środowisku pracy, a także ogólny dobrostan i zdrowie.

Dla kogo:

Dla kierowników, specjalistów HR, HR Biznes Partnerów, nietuzinkowych BHPowców.  Szczególnie kierowników produkcji średnich i dużych firm, którzy poszukują nowych rozwiązań na współpracę z pracownikami i budowanie pozytywnych organizacji.

Forma warsztatu i korzyść:

Warsztat prowadzony będzie w bardzo interaktywnej formie: dyskusji, ćwiczeń, pracy z fragmentami videokrusy pn. Pozytywna Organizacja. Uczestnicy warsztatów otrzymają na miesiąc nieodpłatny dostęp do videokursu https://www.pozytywna-organizacja.edu.pl/.

Program warsztatu:

- Wprowadzenie - rola psychologii w organizacji

- Dlaczego warto budować Pozytywne Organizacje - doniesienia z praktyki zagranicznej

- Polska Pozytywna Organizacja - case study

- Jak budować swoją Pozytywną Organizację - ćwiczenia praktyczne

- Sesja Inspiracji

Termin: 25 października 2018 r., godz. 09.30 - 13.30

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Prowadzący:

ANNA AGATA NOWAK - trener biznesu, coach i konsultant z 17-letnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych i zawodowych dla kadry zarządzającej i pracowników. Laureatka konkursów na innowacje społeczne, autorka videokursu https://www.pozytywna-organizacja.edu.pl/ Współautorka podręcznika pt. "Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?" TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON. Przeprowadziła ponad 1700 dni szkoleniowych. Absolwentka Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, terapeuta zajęciowy. Doktorantka w USWPS w Warszawie. Ukończyła kurs I, II i III stopnia w zakresie Analizy Transakcyjnej zakończony międzynarodowym testem 101. Uczestniczka szkoleń i kursów doskonalenia umiejętności trenerskich. Ukończyła trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów MODERATORA, a także Szkołę Coachingu prowadzoną przez firmę Moderator. Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zasady sporządzania biznesplanu

Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Zasady sporządzania biznesplanu". Szkolenie adresowane jest do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonujących już na rynku przedsiębiorców.

Program szkolenia:

1. Informacja o realizatorze przedsięwzięcia.

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

3. Informacje o produktach/usługach.

4. Analiza marketingowa

- rynek

- odbiorcy

- dostawcy

- główni konkurenci

- działania marketingowe.

5. Harmonogram uruchomienia działalności gospodarczej.

6. Plan finansowy

- nakłady w ramach przedsięwzięcia i źródła finansowania inwestycji

- planowane wpływy i wydatki

- aktywa trwałe i obrotowe - źródła ich finansowania.

7. Zatrudnienie

- formy zatrudnienia i rozliczeń

- czas pracy.

8. Wyposażenie specjalistyczne.

Termin: 24 października 2018 r., godz. 16:00 - 19:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Rozwijamy przedsiębiorczość: Unijne możliwości finansowania - założenia firmy, rozwinięcia biznesu i podniesienia kwalifikacji pracowników.

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Rozwijamy przedsiębiorczość: Unijne możliwości finansowania - założenia firmy, rozwinięcia biznesu i podniesienia kwalifikacji pracowników".

Spotkanie skierowane jest zarówno do osób, które maja już działalność jak i tych, którzy planują jej rozpoczęcie. 

Program spotkania: 

1. 9:00 dla prowadzących działalność gospodarczą.

Jak sfinansować rozwój kompetencji swojego zespołu? Dofinansowania do szkoleń: dla kogo, ile i w jaki sposób pozyskać. 

Szkolenie poprowadzi Anna Nadstawska - kierownik zespołu w Projekcie "Usługi Rozwojowe".

2. 10.15 dla prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających otworzyć firmę.

Pożyczki unijne jeremie2 - inwestuj pieniądze za darmo, bez wkładu własnego i bez zabezpieczeń. 

Spotkanie poprowadzi Tadeusz Wojtaszak kierownik zespołu Obsługi Klienta Funduszu Pożyczkowego.

3. 11.30 dla osób bezrobotnych.

Dotacje na Start (nawet 24 000 zł) dla:

osób biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego,

powyżej 30 roku życia,

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należących do jednej z następujących grup:osoby w wieku 50 lat i więcej, 
kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Spotkanie poprowadzi Marta Juszczak kierownik zespołu w Projekcie "Firma i Ty".

Termin: 18 października 2018 r., godz. 09:00 - 12.30

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zagadnienia praktyczne

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania oraz zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. ,,Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zagadnienia praktyczne''.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej firmy, a także start-upów zainteresowanych uzyskaniem informacji dotyczących powstania i sposobu funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze szkolenia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy rozważają zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej i chcieliby dowiedzieć się, czy warto rozważać spółkę z o.o.

Termin: 16 października 2018 r., godz. 17.00 - 20.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Program szkolenia

I.  Wprowadzenie

1)     Spółki osobowe, a spółki kapitałowe - podstawowe różnice

2)     Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

II. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1)     Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą i przekształcenie spółki

2)     Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od podstaw:

III.  Umowa spółki z o.o.

1)     forma i sposób zawarcia

2)     elementy obligatoryjne i fakultatywne - co trzeba, a co warto uregulować już na etapie zawierania umowy spółki w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji problemowych w przyszłości

3)     zmiana umowy spółki - podstawa i tryb

IV.  Wspólnicy i organy spółki z o.o. - kompetencje, sposób działania, zagadnienia praktyczne

1)     Wspólnicy spółki z o.o.

2)     Zgromadzenie Wspólników

3)     Zarząd

4)     Organy kontroli: Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna

V. Odpowiedzialność cywilnoprawna - odpowiedzialność członków organów spółki z o.o., zagadnienia praktyczne.

Prowadzący:

JOANNA LUBECKA

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Założycielka Kancelarii Adwokackiej Lubecka.Law. Autorka funkcjonującego od 2014 roku bloga prawnego Transgraniczne.pl poświęconego sporom międzynarodowym.

Posiada bogate doświadczenie związane z obsługą przedsiębiorców ukierunkowaną na prawne zabezpieczenie możliwości realizacji ich pomysłów w przyszłości, udziałem w negocjacjach, kontaktem z kontrahentami, analizą umów, kontraktów i obsługą bieżących problemów prawnych, a także reprezentacją w procesach sądowych.

Autorka publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współautorka książki ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie'', prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach skierowanych do przedsiębiorców.

Ukończyła studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais uzyskując tytuł Master 2 juriste européen. Odbyła staże przy Ambasadzie RP w Paryżu na Wydziałach Protokołu dyplomatycznego, Konsularnym i Politycznym.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Nowoczesne formy stosowania prawa w biznesie

u;. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

Decydując się na założenie własnego biznesu stajemy przed poważnym wyzwaniem. Biznes musi nie tylko zarabiać. Przedsiębiorcy muszą spełniać nałożone na nich obowiązki, a ich niedopełnienie wiąże się z możliwością otrzymania mandatu, utraty majątku, lub nawet - w skrajnych przypadkach - pozbawienia wolności.

Ostatnie lata przynoszą jednak pozytywne zmiany w prawie, które mają zminimalizować biurokrację i nadążyć za rozwojem technologicznym. Państwo stara się ułatwić przedsiębiorcom komunikację z urzędami, wprowadzając usługi elektroniczne. W ślad za tym podąża branża IT.

Na warsztacie omówimy rozwiązania technologiczne, które ułatwiają i przyśpieszają prowadzenie biznesu.

Termin: 10 października 2018 r., godz. 16:00-19:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, sala C (II piętro)

Dla kogo:

 • Osoby niosące się z zamiarem otwarcia działalności gospodarczej lub założenia spółki
 • Właściciele start-up'ów
 • Przedsiębiorcy poszukujący metod usprawnienia swojego biznesu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Plan szkolenia:

I. PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA BIZNESU. O CZYM KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA POWINIEN WIEDZIEĆ?

 1. Podstawowe pojęcia prawa cywilnego
 2. Podstawowe pojęcia prawa handlowego
 3. Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z przepisów podatkowych
 4. Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych
 5. Wykorzystanie formy dokumentowej w obrocie gospodarczym - case studies
 6. Ćwiczenie aktywizujące: Najważniejsze zmiany w prawie - jak je wyszukiwać i interpretować? Czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach?

II. PRZEGLĄD NARZĘDZI, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PROWADZENIE BIZNESU

 1. WARSZTAT: Narzędzia ułatwiające komunikację pomiędzy przedsiębiorcami
  1. narzędzia do generowania treści dokumentów - case study przedsiębiorców wykorzystujących takie narzędzia w codziennej pracy 
  2. narzędzia do zawierania umów online - case study przedsiębiorców wykorzystujących narzędzie w codziennej pracy 
  3. narzędzia do szyfrowania dokumentów  - case study przedsiębiorców wykorzystujących narzędzie w codziennej pracy 
  4. demonstracja funkcji najpopularniejszych na rynku rozwiązań
 2. WARSZTAT: Narzędzia ułatwiające komunikację z sektorem publicznym - demonstracja narzędzi
  1. ePUAP
  2. biznes.gov.pl
  3. EKRS.gov.pl
  4. EKW.gov.pl

Prowadzący szkolenie:

Bartłomiej Majchrzak - współtwórca Umownika - aplikacji do zawierania umów online, autor bloga www.technologiewbiznesie.pl. Specjalista w dziedzinie Legal Tech. Wykładowca WSB w Poznaniu.

Łączy wiedzę prawniczą z doświadczeniem w obszarze e-marketingu i wykorzystania technologii w rozwoju przedsiębiorstw.  Pomaga przedsiębiorcom wybierać i wdrażać narzędzia informatyczne, od prostego Umownika po zaawansowane narzędzia marketing automation. W wolnym czasie zajmuje się pilotowaniem drona oraz wyprawami wysokogórskimi.

Rejestracja:

 • e-mailowo, pod adresem: pdp@um.poznan.pl

Zarządzanie zespołem - NABÓR ZAKOŃCZONY

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania oraz Mikrobiznes na maksa zapraszają na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pt. "ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM" -  jak skutecznie budować zespół, pełnić rolę lidera, motywować pracowników i delegować zadania oraz umiejętnie zarządzać sytuacjami konfliktowymi w zespole.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem zespołu, kreowania atmosfery współpracy zespołowej oraz rozwój wiedzy i umiejętności efektywnego motywowania pracowników. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętnosci menadżerskich w tym umiejętność pełnienia roli lidera i odpowiedzialnego delegowania zadań. Celem praktycznego warsztatu jest także zapoznanie uczestników z praktycznym podejściem do zagadnień trudnych sytuacji i konfliktów w środowisku zawodowym.

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z efektywnym komunikowaniem się w zespole, planowaniem pracy zespołu, skutecznego motywowania oraz delegowania zadań. Będą przygotowani do pełnienia roli nie tylko pracodawcy i przełożonego ale efektywnego lidera zespołu. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili rozpoznać sytuacje trudne i konfliktowe oraz uzyć odpwiednich metod i technik, pozwalających sytuacje trudne przekształcić w działania kreatrywne i budujące atmosferę współpracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rola lidera w pracy zespołu

 • Kompetencje lidera
 • Postawa proaktywna w działaniu
 • Role zadaniowe i społeczne
 • Przywództwo czy zarządzanie?

2. Budowanie wizerunku lidera 

 • Określenie celu
 • System wartości firmy, lidera, zespołu
 • Style komunikacji
 • Autorytet funkcji, wiedzy i osobowości
 • Rodzaje wizerunku lidera zespołu

3. Style zarządzania, kierowania zespołem 

 • Rola lidera a poziom kompetencji menadżerskich
 • Style zarządzania: autorytarny, liberalny, demokratyczny czy turkusowy?

4. Organizacja pracy zespołu 

 • Cele i etapy działania
 • Role zespołowe
 • Efektywne działanie
 • Monitoring i ewaluacja działań zespołu

5. Motywowanie pracowników oraz delegowanie zadań i odpowiedzialności 

 • Teorie i strategie motywacji
 • Motywacja a zaangażowanie
 • Motywatory i demotywatory
 • Psychologiczne aspekty delegowania zadań - analiza korzyści i strat
 • Delegowanie a poziom rozwoju pracownika
 • Monitoring, informacja zwrotna, ewaluacja
 • Błędy w delegowaniu zadań

6. Trudne sytuacje w zespole i zarządzanie konfliktem 

 • Umiejętności dostrzegania i analizy pojawiających się w zespole problemów.
 • Wartości i oczekiwania przełożonych a wartości i oczekiwania zespołu
 • Istota konfliktów
 • Zarządzanie konfliktem w zespole,
 • Techniki twórczego rozwiązywania problemów.
 • Tworzenie standardów i zachowań pożądanych

Termin: 10-11 października 2018 r., godz. 15.30 - 20.45

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r., nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, 61 878 47 95

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Komunikacja i negocjacje w biznesie dla zaawansowanych

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania oraz Mikrobiznes na maksa zapraszają na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pt. "Komunikacja i negocjacje w biznesie".

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji interpersonalnej, uświadomienie barer komunikacyjnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi a także rozwój kompetencji związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną. Celem szkolenia jest również przekazanie praktycznych umiejętności związanych z kreowania atmosfery współpracy z klientami, kontrahentami. Zadaniem szkolenia jest jednak przede wszystkim podniesienie kompetencji uczestników w zakresie budowania wizerunku własnego oraz firmowego a także prezentowania ofert biznesowych i przekonywania do nich klientów. Celem jest także przygotowanie uczestników do efektywnego udziału w procesie negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik negocjacyjnych. 

Program szkolenia: 

Dzień I

1. Komunikacja wewnętrzna w organizacji 2 godz

  - Obszary komunikacji w organizacji

  - Funkcje komunikacji wewnętrznej

  - Kanały przekazywania informacji - dobór do potrzeb i oczekiwań

  - Udzielanie informacji zwrotnej pracownikom

  - Komunikacja w procesie zmiany

2. Komunikacja firmy z otoczeniem 3 godz

  - Komunikowanie wartości firmy

  - Relacje i komunikacja z klientami

  - Publikacje wizerunkowe

  - Networking

  - Imprezy wizerunkowe

  - CSR

  - Komunikacja z mediami

Dzień II

1. Zdobywanie cennych informacji niezbędnych w negocjacjach - co i w jaki sposób zdobywać i wykorzystywać

2. Najtrudniejsze elementy negocjacji - analiza problemów w negocjacjach

3. Efektywne negocjacje czyli czynniki sprzyjające budowaniu siły negocjatora

4. Nasze interesy i potrzeby vs. potrzeby klienta?

  - co nam chodzi, co jest dla nas najważniejsze

  - Z czego możemy zrezygnować

  - Obszary wspólnych interesów - obszar konfliktu

5. Argumentacja w przekonywaniu drugiej strony.

  - logika, emocje a wartości

  - zestaw przekonań osobistych i ich wpływ na skuteczność negocjacji

6. Dlaczego super oferta nie zawsze postrzegana jest jako korzyść dla kontrnegocjatora

7. Jak podtrzymać zainteresowanie naszą ofertą

8. Radzenie sobie z brakiem zainteresowania lub krytyka naszej oferty negocjacyjnej

9. Przewidywanie zachowań partnera na podstawie komunikacji niewerbalnej i mikro-ekspresji

10. Negocjacje w praktyce- praca z kamerą, analiza, wnioski

Termin: 3-4 października 2018 r., godz. 15.30 - 20.45

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r., nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, 61 878 47 95

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

Komunikacja i negocjacje w biznesie - NABÓR ZAKOŃCZONY

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania oraz Mikrobiznes na maksa zapraszają na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pt. "Komunikacja i negocjacje w biznesie".

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji interpersonalnej, uświadomienie barer komunikacyjnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi a także rozwój kompetencji związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną. Celem szkolenia jest również przekazanie praktycznych umiejętności związanych z kreowania atmosfery współpracy z klientami, kontrahentami. Zadaniem szkolenia jest jednak przede wszystkim podniesienie kompetencji uczestników w zakresie budowania wizerunku własnego oraz firmowego a także prezentowania ofert biznesowych i przekonywania do nich klientów. Celem jest także przygotowanie uczestników do efektywnego udziału w procesie negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik negocjacyjnych. 

Program:

1. Proces komunikacji międzyludzkiej

 • elementy procesu komunikacji
 • kanały komunikacji i rodzaje komunikatów
 • bariery w komunikacji między ludźmi
 • możliwości przeciwdziałania barierom uniemożliwiającym efektywne komunikowanie

2. Rozwój kompetencji skutecznej komunikacji

 • znaczenie komunikatów pozawerbalnych
 • umiejętność aktywnego słuchania
 • udzielanie informacji zwrotnej
 • techniki wywierania wpływu i skutecznego przekonywania do wspólnej idei

3. Autoprezentacja jako komunikat

 • umiejętności dobrego mówcy
 • tworzenie własnych pomysłów - wybór tematu prezentacji
 • przygotowanie planu prezentacji
 • budowanie wiarygodności osobistej
 • style wypowiedzi
 • sztuka argumentowania i radzenia sobie z polemiką
 • podsumowanie

4. Negocjacje biznesowe

 • pojęcie negocjacji
 • negocjacje miękkie - droga do polubownego rozwiązania
 • negocjacje twarde - jak skutecznie wywierać presję
 • przygotowanie do procesu negocjacji - analiza otoczenia, wywiad gospodarczy
 • cele negocjacyjne
 • scenariusze negocjacyjne
 • fazy procesu negocjacji
 • techniki i strategie negocjacji oraz wywierania wpływu
 • błędy negocjacyjne - jak ich unikać
 • czynniki wpływające na negocjacje
 • podsumowanie

Termin: 25-26 września 2018 r., godz. 15.30 - 20.45

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r., nr 406, sala A (parter)

Szkolenie skierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców sektora MSP. Zawiera elementy wprowadzające w zagadnienia komunikacji interpersonalnej, budowania własnego stylu komunikowania, przygotowuje do efektywnej autoprezentacji, wprowadza w tematykę negocjacji biznesowych. Nie jest więc przeznaczone dla wieloletnich praktyków oraz specjalistów z zakresu komunikacji wewnętrznej oraz negocjacji. Dla tych osób przewidziane jest szkolenie na poziomie zaawansowanym w późniejszym terminie. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: malgorzata_michalska@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 47 95, 61 878 49 56

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy"

ul. 28 czerwca 1956r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy".

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu "własnej firmy" - pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.

2. Obowiązujące akty prawne.

3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - krótka charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

4. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

 • omówienie druku CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy)
 • NIP - Urząd Skarbowy
 • REGON - Urząd Statystyczny
 • rejestracja firmy przez internet - Profil Zaufany ePUAP

 5. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

 • zgłoszenie do ZUS - omówienie obowiązujących druków
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec US

 • podatek dochodowy od osób fizycznych - wybór formy opodatkowania:

- zasady ogólne: skala podatkowa i podatek liniowy

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- karta podatkowa

 • podatek VAT
 • kasa fiskalna w działalności gospodarczej

7. Procedura rejestracji spółki cywilnej.

8. Źródła finansowania działalności gospodarczej - skąd czerpać pieniądze na własny biznes?

 • dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • dofinansowanie na rozwój firmy
 • pożyczki na założenie oraz rozwój firmy, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Termin: 23 października 2018 r., godz. 10.00 - 13.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP oraz II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Zapraszamy serdecznie!

Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie - NABÓR ZAKOŃCZONY

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania oraz KDM Kancelaria Doradców Małecki i Wspólnicy Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie".

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie (omówienie podstawowych pojęć związanych z prawem podatkowym).

2. Formy opodatkowania działalności gospodarczej.

3. Podatek od towarów i usług (podatek VAT).

4. Obrót ewidencjonowany przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

5. Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących.

6. Podstawowe zasady sporządzania umów

6. Ewidencje podatkowe:

 • księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja zryczłtowanego podatku dochodowego,
 • rejestry zakupów i sprzedaży VAT,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • listy płac.

8. Rozliczanie wydatków na zakup i eksploatację samochodu w firmie.

9. Comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy wobec instytucji (ZUS, Urząd Skarbowy).

10. Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach finansowo-księgowych.

11. Zlecanie prowadzenia spraw księgowych do biura rachunkowego. Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru i korzystania z usług biura rachunkowego?

Termin: 12-13 września 2018 r., godz. 15.30 - 20.45

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: jakub_grypczynski@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

Szkolenia organizowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Poznań, ul. Klasztorna 16

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne warsztaty:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o zgłoszenia osobiste w siedzibie Ośrodka (ul. Klasztorna 16), telefoniczne pod numerem telefonu 61 853 21 86 lub pocztą elektroniczną info@powp.poznan.pl