Zasady sporządzania biznesplanu

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, Poznań

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Zasady sporządzania biznesplanu". Szkolenie adresowane jest do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonujących już na rynku przedsiębiorców.

Program szkolenia:

1. Informacja o realizatorze przedsięwzięcia.

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

3. Informacje o produktach/usługach.

4. Analiza marketingowa

- rynek

- odbiorcy

- dostawcy

- główni konkurenci

- działania marketingowe.

5. Harmonogram uruchomienia działalności gospodarczej.

6. Plan finansowy

- nakłady w ramach przedsięwzięcia i źródła finansowania inwestycji

- planowane wpływy i wydatki

- aktywa trwałe i obrotowe - źródła ich finansowania.

7. Zatrudnienie

- formy zatrudnienia i rozliczeń

- czas pracy.

8. Wyposażenie specjalistyczne.

Termin: 23 stycznia 2018 r., godz. 16:00 - 19:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r., nr 404, sala C (II piętro)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: aneta_krzyszczuk@um.poznan.pl
  • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy"

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, Poznań

W dniu 14.12.2017 r. odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej pt. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy".

Jeśli masz pomysł na biznes, ale nie wiesz jak rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, to koniecznie zainteresuj się naszą propozycją!

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • rejestracja - krok po kroku - jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej,
  • obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS,
  • spółki prawa handlowego - porównanie,
  • prawa i obowiązki przedsiębiorcy,
  • programy wsparcia osób planujących własny biznes (źródła sfinansowania działalności gospodarczej).

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP oraz II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szkolenie odbędzie się w Sali C (II piętro) przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, w godz. 10:00 - 13:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: aneta_krzyszczuk@um.poznan.pl
  • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Zapraszamy serdecznie!