Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy"

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, Poznań

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy".

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • rejestracja - krok po kroku - jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej,
 • obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS,
 • obowiązki przedsiębiorców wobec US,
 • spółki prawa handlowego - porównanie,
 • programy wsparcia dla osób planujących własny biznes (źródła finansowania działalności gospodarczej).

Termin: 27 marca 2018 r., godz. 10.00 - 13.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, sala C (II piętro)

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP oraz II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: aneta_krzyszczuk@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Zapraszamy serdecznie!

Co nam grozi w cyberprzestrzeni - czyli cyberzagrożenia w pracy

Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Co nam grozi w cyberprzestrzeni - czyli cyberzagrożenia w pracy".

Program szkolenia:

 • Działania socjotechniczne - metody, cele, sposoby obrony;
 • Kwestie płatności elektronicznych, kart płatniczych - jak działać bezpiecznie?
 • Podstawy bezpiecznej pracy z komputerem i Internetem- BHP;
 • Hasła - dlaczego, jak tworzyć i czym zapamiętywać?
 • Phishing - oszustwo przez podszywanie się pod znane marki, jak odróżnić, jak sprawdzać, co zrobić gdy "coś się kliknęło"?
 • Fałszywe załączniki - jak je zidentyfikować, co z nimi robić, jak spowodować, że będzie ich mniej?
 • Wyciek informacji - źródła, sposoby "uszczelnienia";
 • Sieci bezprzewodowe - dlaczego nie używać tych bezpłatnych, dlaczego bezpieczeństwo jest istotne?

Termin: 22 marca 2017 r., godz. 17.00 - 19.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Dla kogo: szkolenie dedykowane jest pracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo technologiczne oraz właścicielom firm

Prowadzący:

Artur Markiewicz z cyberkurs.online związany jest z informatyką od 1991 roku, a od 13 lat z rynkiem IT. W tym czasie zdobył doświadczenie i wiedzę, którą skutecznie przekazuje dalej. Codzienne spotkania z ludźmi wnoszą nowe pomysły, którymi warto dzielić się z innymi podczas szkoleń. Uczestnictwo w organizacji Toastmasters (organizacja non-profit będąca światowym liderem w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i przywódczych)  pomaga skutecznie przekazywać wiedzę o czym świadczą wysokie wyniki anonimowych ankiet.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVzC14lCi1odPs8Eo1ZsW7lwpCJFcll7jWoMBbFvU2pouKEw/viewform?usp=sf_link

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane drogą e-mailową.

Szczegółowe informacje: (61) 878 47 95, (61) 878 49 56

Zapraszamy serdecznie!

Zasady sporządzania biznesplanu

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, Poznań

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Zasady sporządzania biznesplanu". Szkolenie adresowane jest do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonujących już na rynku przedsiębiorców.

Program szkolenia:

1. Informacja o realizatorze przedsięwzięcia.

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

3. Informacje o produktach/usługach.

4. Analiza marketingowa

- rynek

- odbiorcy

- dostawcy

- główni konkurenci

- działania marketingowe.

5. Harmonogram uruchomienia działalności gospodarczej.

6. Plan finansowy

- nakłady w ramach przedsięwzięcia i źródła finansowania inwestycji

- planowane wpływy i wydatki

- aktywa trwałe i obrotowe - źródła ich finansowania.

7. Zatrudnienie

- formy zatrudnienia i rozliczeń

- czas pracy.

8. Wyposażenie specjalistyczne.

Termin: 20 marca 2018 r., godz. 16:00 - 19:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r., nr 404, sala C (II piętro)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: aneta_krzyszczuk@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

JPK_VAT

Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania wraz z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu zapraszają przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym Jednolitego Pliku Kontrolnego.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające do 10 osób.

Termin: 14 marca 2018 r., godz. 10.00 - 13.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Dla kogo: szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców

Szkolenie poprowadzą specjaliści z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: aneta_krzyszczuk@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Szkolenia organizowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Poznań, ul. Klasztorna 16

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne warsztaty:

 • "Wybór formy opodatkowania przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej" 01.03.2018 r., godz. 16.30 - 20.30
 • "Zatrudnianie cudzoziemców - oświadczenie o zamiarze powierzania pracy cudzoziemcowi" 05.03.2018 r., godz. 16.30 - 20.30

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o zgłoszenia osobiste w siedzibie Ośrodka (ul. Klasztorna 16), telefoniczne pod numerem telefonu 61 853 21 86 lub pocztą elektroniczną info@powp.poznan.pl