Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej

Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej".

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób, które myślą o rozpoczęciu lub rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej i zastanawiają się nad wyborem właściwej formy. Ze szkolenia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy rozważają zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej i chcieliby dowiedzieć się czym powinni się kierować przy dokonywaniu wyboru w tym zakresie.

Termin: 27 czerwca 2018 r., godz. 17.00 - 20.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Program szkolenia:

I. Przedsiębiorca - kiedy się nim stajemy i jakie są tego skutki?

1. Pojęcie przedsiębiorcy.

2. Skutki występowania w obrocie gospodarczym jako przedsiębiorca:

    1) relacje z konsumentami;

    2) relacje z innymi przedsiębiorcami.

II. Formy prowadzenia działalności gospodarczej - z czego możemy wybierać?

1. Indywidualna działalność gospodarcza (wpis do CEIDG).

2. Spółka cywilna.

3. Spółki osobowe:

    1) spółka jawna;

    2) spółka partnerska;

    3) spółka komandytowa;

    4) spółka komandytowo-akcyjna.

4. Spółki kapitałowe:

    1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

    2) spółka akcyjna.

5. Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej - jak to zrobić?

III. Wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej - co należy brać pod uwagę?

1. Podstawowe różnice:

    1) założenie i rejestracja;

    2) koszty prowadzenia;

    3) opodatkowanie;

    4) odpowiedzialność majątkiem osobistym przedsiębiorcy za  zobowiązania firmy.

2. Wady i zalety określonej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Jak dokonać wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej?

Prowadzący:

JOANNA LUBECKA

Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Założycielka Kancelarii Adwokackiej Lubecka.Law. Autorka funkcjonującego od 2014 roku bloga prawnego Transgraniczne.pl poświęconego sporom międzynarodowym.

Posiada bogate doświadczenie związane z obsługą przedsiębiorców ukierunkowaną na prawne zabezpieczenie możliwości realizacji ich pomysłów w przyszłości, udziałem w negocjacjach, kontaktem z kontrahentami, analizą umów, kontraktów i obsługą bieżących problemów prawnych, a także reprezentacją w procesach sądowych.

Autorka publikacji ukazujących się w Biuletynie Euro Info, Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współautorka książki ,,Odpowiedzialność prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie'', prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach skierowanych do przedsiębiorców.

Ukończyła studium magisterskie prawa europejskiego w Tours Université François-Rabelais uzyskując tytuł Master 2 juriste européen. Odbyła staże przy Ambasadzie RP w Paryżu na Wydziałach Protokołu dyplomatycznego, Konsularnym i Politycznym.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: aneta_krzyszczuk@um.poznan.pl
  • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Zasady sporządzania biznesplanu

Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Zasady sporządzania biznesplanu". Szkolenie adresowane jest do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonujących już na rynku przedsiębiorców.

Program szkolenia:

1. Informacja o realizatorze przedsięwzięcia.

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

3. Informacje o produktach/usługach.

4. Analiza marketingowa

- rynek

- odbiorcy

- dostawcy

- główni konkurenci

- działania marketingowe.

5. Harmonogram uruchomienia działalności gospodarczej.

6. Plan finansowy

- nakłady w ramach przedsięwzięcia i źródła finansowania inwestycji

- planowane wpływy i wydatki

- aktywa trwałe i obrotowe - źródła ich finansowania.

7. Zatrudnienie

- formy zatrudnienia i rozliczeń

- czas pracy.

8. Wyposażenie specjalistyczne.

Termin: 13 czerwca 2018 r., godz. 16:00 - 19:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: aneta_krzyszczuk@um.poznan.pl
  • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Szkolenia organizowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Poznań, ul. Klasztorna 16

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne warsztaty:

  • "Sztuka przekonywania czyli komunikacja niewerbalna w praktyce" 11.06.2018 r., godz. 16.30 - 20.30
  • "Marketing w małej firmie" 11-14.06.2018 r., godz. 16.30 - 20.30
  • "Pierwszy krok w biznesie" 11-14.06.2018 r., godz. 16.30 - 19.45
  • "Księgowość w małej firmie" 14.06.2018 r., godz. 16.30 - 20.30
  • "Zatrudnianie cudzoziemców - oświadczenie o powierzaniu pracy cudzoziemcowi" 25.06.2018 r., godz. 16.30 - 20.30
  • "RODO - zmiany w prawie dotyczące ochrony danych osobowych. Praktyczne zastosowanie w firmie". 27-28.06.2018 r., godz. 16.30 - 20.30

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o zgłoszenia osobiste w siedzibie Ośrodka (ul. Klasztorna 16), telefoniczne pod numerem telefonu 61 853 21 86 lub pocztą elektroniczną info@powp.poznan.pl