KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska

Zapraszamy na pierwsze w 2019 roku zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono w dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 16:30, w Sali Sesyjnej S3 Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

obrazek
obrazek

Planowany porządek obrad:

1. Wybór nowego przewodniczącego KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska na rok 2019.

2. Sprawozdanie z działalności KDO za poprzedni rok.

3. Wolne głosy i wnioski.