I Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi
 

I Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo - Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu zaprasza Państwa do wzięcia udziału w:

"I Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi. Aktualny stan wiedzy"

28 kwietnia 2017 roku Warsztaty, Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży,     ul. Bułgarska 17, początek o godzinie 16.00

29 kwietnia 2017 roku Konferencja,  World Trade Center,                   ul. Bukowska 12, początek o godzinie 9.00

czytaj więcej
Konkurs mikrograntów "Centrum dla Rodziny"
 

Konkurs mikrograntów "Centrum dla Rodziny"

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom" ogłaszają konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

czytaj więcej
 

Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Poznania

Szanowni Państwo, 
mając na uwadze, iż przy udzielaniu zamówień publicznych coraz większe znaczenie zyskuje wspieranie celów społecznych, szczególnie tych związanych z promocją integracji społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia na umowę o pracę, Urząd Miasta Poznania podjął decyzję o zastosowaniu mechanizmu włączającego osoby z grup defaworyzowanych czy podmioty ekonomii społecznej w nurt realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych i ogłosił postępowanie na świadczenie usług cateringowych z zastosowaniem klauzuli zastrzeżonej, wynikającej z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej
Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation: nowa pula 100 000 zł czeka!
 

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation: nowa pula 100 000 zł czeka!

Są już zwycięzcy drugiej edycji w 2016 roku i to oni otrzymają pieniądze na swoje infrastrukturalne projekty służące innym. Ale to nie koniec! Ruszyła pierwsza tegoroczna edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. - Dwa razy do roku nagradzamy najlepsze pomysły, które trwale zmieniają rzeczywistość. Konkurs to już tradycja. Każda edycja to setki wniosków i długie obrady ekspertów. Projekty są coraz lepsze, bo wnioskujący są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. Chcemy, by sam konkurs miał widoczny wpływ na świat inwestycji społecznych - tłumaczy Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

czytaj więcej
Poznańskie Organizacje Pożytku Publicznego 2016
 

Poznańskie Organizacje Pożytku Publicznego 2016

Chcesz być pomocny? Twoja decyzja zaczyna się od 1%!

Właśnie 1% możesz przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego ze swojego podatku dochodowego. Nie zmarnuj tej szansy- zdarza się tylko raz w roku! Jest wiele organizacji pożytku publicznego (OPP) i nie wiesz komu pomóc? Najpierw zastanów się, co chciałbyś zmienić: polepszyć stan środowiska? A może zwiększyć ilość wydarzeń kulturalnych czy też poprawić ich jakość? Twoim zdaniem osoby z niepełnosprawnościami mogłyby otrzymać szerszy zakres pomocy lub według Ciebie pomoc ta może być bardziej fachowa? Może leży Ci na sercu los zwierzaków? Otóż swoim 1% jesteś w stanie dokonać znaczących zmian również w swoim otoczeniu! Masz wpływ na to, co się dzieje w Twoim mieście. Bądź początkiem zmiany, którą chcesz zobaczyć!

czytaj więcej