Konkursie mikrograntów "Centrum dla Rodziny"
 

Konkursie mikrograntów "Centrum dla Rodziny"

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom" ogłaszają konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

czytaj więcej
Wiosną wszystko budzi się do życia. Jest to idealny CZAS NA ZMIANY!
 

Wiosną wszystko budzi się do życia. Jest to idealny CZAS NA ZMIANY!

Poradnia Mój Dietetyk uczy, wspiera i motywuje do zmian na lepsze, wierząc, że dobre samopoczucie, przekłada się na zdrowie i jakość naszego życia.Poradnia zaprasza na OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY ZDROWEGO ODŻYWIANIA, które pokażą znaczenie zdrowego stylu życia, zmotywują do działania w kierunku poprawienia formy i pokażą jak W PROSTY SPOSÓB ZADBAĆ O SWÓJ ZDROWY JADŁOSPIS.

czytaj więcej
 

Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Poznania

Szanowni Państwo, 
mając na uwadze, iż przy udzielaniu zamówień publicznych coraz większe znaczenie zyskuje wspieranie celów społecznych, szczególnie tych związanych z promocją integracji społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia na umowę o pracę, Urząd Miasta Poznania podjął decyzję o zastosowaniu mechanizmu włączającego osoby z grup defaworyzowanych czy podmioty ekonomii społecznej w nurt realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych i ogłosił postępowanie na świadczenie usług cateringowych z zastosowaniem klauzuli zastrzeżonej, wynikającej z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej
Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska w dniu 28 marca 2017 r
 

Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska w dniu 28 marca 2017 r

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono w dniu 28 marca 2017r. o godzinie 16.30, w Sali Malinowej UMP (I piętro) przy Placu Kolegiackim 17.

Tematami Zebrania będą:

  1. Sytuacja cieku Krzyżanka;
  1. Ochrona ptaków w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanego Poznańskiego Programu Ptasiego oraz sprawy ochrony siedlisk jerzyka;
  1. Propozycje zmian w Zarządzeniu Prezydenta w sprawie powoływania i działania Komisji Dialogu Obywatelskiego;
  1. Wolne głosy i wnioski.
czytaj więcej
Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation: nowa pula 100 000 zł czeka!
 

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation: nowa pula 100 000 zł czeka!

Są już zwycięzcy drugiej edycji w 2016 roku i to oni otrzymają pieniądze na swoje infrastrukturalne projekty służące innym. Ale to nie koniec! Ruszyła pierwsza tegoroczna edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. - Dwa razy do roku nagradzamy najlepsze pomysły, które trwale zmieniają rzeczywistość. Konkurs to już tradycja. Każda edycja to setki wniosków i długie obrady ekspertów. Projekty są coraz lepsze, bo wnioskujący są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. Chcemy, by sam konkurs miał widoczny wpływ na świat inwestycji społecznych - tłumaczy Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

czytaj więcej
Dobrosąsiedztwo na Łazarzu - do zdobycia mikrogranty na pozytywne zmiany w dzielnicy
 

Dobrosąsiedztwo na Łazarzu - do zdobycia mikrogranty na pozytywne zmiany w dzielnicy

W połowie lutego startuje w Poznaniu akcja #DobreSasiedztwo. To inicjatywa mająca na celu zachęcenie mieszkańców, instytucji i różnego rodzaju organizacji, aby zgłaszali pomysły na pozytywne zmiany w swojej dzielnicy. Warto wziąć w niej udział, gdyż każdy z trzech zwycięskich projektów otrzyma po 3.000 zł. O tym, jaki pomysł otrzyma wsparcie, zadecydują sami mieszkańcy.

czytaj więcej
Poznańskie Organizacje Pożytku Publicznego 2016
 

Poznańskie Organizacje Pożytku Publicznego 2016

Chcesz być pomocny? Twoja decyzja zaczyna się od 1%!

Właśnie 1% możesz przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego ze swojego podatku dochodowego. Nie zmarnuj tej szansy- zdarza się tylko raz w roku! Jest wiele organizacji pożytku publicznego (OPP) i nie wiesz komu pomóc? Najpierw zastanów się, co chciałbyś zmienić: polepszyć stan środowiska? A może zwiększyć ilość wydarzeń kulturalnych czy też poprawić ich jakość? Twoim zdaniem osoby z niepełnosprawnościami mogłyby otrzymać szerszy zakres pomocy lub według Ciebie pomoc ta może być bardziej fachowa? Może leży Ci na sercu los zwierzaków? Otóż swoim 1% jesteś w stanie dokonać znaczących zmian również w swoim otoczeniu! Masz wpływ na to, co się dzieje w Twoim mieście. Bądź początkiem zmiany, którą chcesz zobaczyć!

czytaj więcej
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosił "Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2017"
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosił "Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2017"

Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu ilościowym i jakościowym. W wyniku realizacji Programu zostaną dofinansowane obiekty w różnych wariantach funkcjonalnych i realizacyjnych, zarówno przeznaczone na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiające - w miarę możliwości - profesjonalne współzawodnictwo sportowe.

czytaj więcej