KDO przy Wydziale Kultury

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury UMP, które odbędzie się już  8 października o godz. 17:00 w Sali Błękitnej UMP.

KDO
KDO

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Wystąpienie p. Anny Mazur i prezentacja Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 oraz zaproszenie do konsultacji społecznych.

5. Podsumowanie otwartego konkursu na realizację zadań w kulturze - tzw. konkursu dogrywkowego.

6. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Uchwałą nr 1 dotyczącą podziału środków w konkursach grantowych i dalsza praca nad Uchwałą.

7. Prezentacja możliwości współpracy na linii organizacje pozarządowe- Pawilon (Andrzej Pakuła).

8. Warsztaty prawnicze dla kultury razem ze Stowarzyszeniem Prawo Kultura Miasto - wspólne planowanie tematyki (Witold Jan Kobyłka).

9. Propozycja współpracy dla organizacji pozarządowych z grupą artystów i Galerią Autorską Lagunart&ducky (Agnieszka Balewska).

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie posiedzenia.

W związku z konsultacjami społecznymi Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023, prosimy o zapoznanie się z dokumentem, wszelkie informacje oraz formularze konsultacyjne są dostępne pod adresem:

http://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-opracowania-poznanskiego-programu-dla-kultury-2019-2023,p,38117,38125,43693.html

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki