KDO przy Wydziale Kultury

Serdecznie zapraszam na kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury UMP, które odbędzie się już 23.04 o godz. 17:00 w siedzibie Fundacji Malta (ul. Ratajczaka 44, I piętro).

KDO
KDO

Spotkanie ma otwarty charakter, zachęcamy do zapraszania nowych organizacji i osób działających w Poznaniu. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podsumowanie III Niekongresu Animatorów Kultury w Poznaniu.
5. Informacje dla nowych organizacji jak przystąpić do KDO i dyskusja nad rolą komisji do końca roku 2018.
6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki