KDO przy Wydziale Oświaty

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty.

KDO
KDO

Posiedzenie odbędzie się 26 lutego 2018 r. o godzinie 14:00 w  Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Dialogu Obywatelskiego w 2017 roku oraz głosowanie nad protokołem.

3. Wybór nowego Przewodniczącego na rok 2018.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki