Koncepcja "Centrum Bukowska" w 2018 r.

W dniach 14 i 15 lutego 2018 r. w Poznańskim Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
"Centrum Bukowska", odbędą się spotkania dotyczące sposobu funkcjonowania Centrum w roku 2018.

Obrazek1
Obrazek

W trakcie spotkań organizacje będą mogły przedstawić swe oczekiwania i potrzeby, związane są z funkcjonowaniem Centrum Bukowska w 2018 r. Celem spotkań jest rozpoczęcie dialogu na temat działania Centrum w bieżącym roku. Wspólnie zastanowimy się jak wyjść naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych oraz co zrobić by miejsce to stało się bardziej otwarte i przyjazne inicjatywom społecznym.
Spotkanie dnia 14 lutego rozpocznie się o godzinie 10:00.
Spotkanie dnia 15 lutego rozpocznie się o godzinie 18:30.

ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
tel. 61 84 38 930
e-mail: info@centrumbukowska.pl