konsultacje Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  konsultacjach Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023.

obrazek
obrazek

Zakończył pierwszy etap prac nad Poznańskim Programem dla Kultury 2019-2023, składającym się z 2 opracowań:

  1. Narracyjnej części opisującej kierunki rozwoju kultury w Poznaniu na najbliższe lata poprzez pryzmat aktualnych potrzeb i potencjałów zarówno odbiorców kultury jak i animatorów życia kulturalnego Poznania pn. Kultura relacji. Mapa idei.
  2. Praktycznego przewodnika opisującego ścieżki współpracy administracji z twórcami, animatorami i organizatorami wydarzeń kulturalnych pn. Relacje w kulturze. Narzędziownik.

W dniach 24 września - 15 października 2018 r. odbywają się konsultacje społeczne ww. Programu.

W poniższym linku można znaleźć szczegółowe informacje organizacyjne, obydwa opracowania oraz formularz konsultacyjny, na którym można zgłaszać uwagi.

http://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-opracowania-poznanskiego-programu-dla-kultury-2019-2023,p,38117,38125,43693.html

Zapraszamy do zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres: kultura@um.poznan.pl bądź papierowo na formularzu dostępnym w sekretariacie Wydziału Kultury UMP.