Kwietniowe posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tej kadencji, 28. posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie odbędzie się w Sali Białej na pl. Kolegiackim 17, 15 kwietnia br., o godz. 14.00.

PRDPP
PRDPP

W programie spotkania zaplanowano:

- podsumowanie i rekomendację dotyczącą odpłatności za ocenę ofert w konkursach ogłaszanych przez Wydział Kultury;

- prezentację założeń funduszu wkładów własnych;

- prezentację rekomendacji Zespołu roboczego ds. polityki lokalowej dot. dalszej pracy nad zasadami udostępniania zasobów lokalowych Miasta organizacjom pozarządowym;

- podsumowanie prac Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2016-2019.