Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska w dniu 28 marca 2017 r

Zapraszamy na kolejne Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono w dniu 28 marca 2017r. o godzinie 16.30, w Sali Malinowej UMP (I piętro) przy Placu Kolegiackim 17.

Tematami Zebrania będą:

  1. Sytuacja cieku Krzyżanka;
  1. Ochrona ptaków w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanego Poznańskiego Programu Ptasiego oraz sprawy ochrony siedlisk jerzyka;
  1. Propozycje zmian w Zarządzeniu Prezydenta w sprawie powoływania i działania Komisji Dialogu Obywatelskiego;
  1. Wolne głosy i wnioski.
Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska w dniu 28 marca 2017
Zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska w dniu 28 marca 2017

Termin spotkania: Termin spotkania: 28 marca 2017r., godz. 16.30

Miejsce: Sala Malinowa w budynku UMP przy Placu Kolegiackim 17.

Program spotkania: Sytuacja cieku Krzyżanka;

Ochrona ptaków w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanego Poznańskiego Programu Ptasiego oraz sprawy ochrony siedlisk jerzyka;

Propozycje zmian w zarządzeniu prezydenta w sprawie powoływania i działania KDO;

Wolne głosy i wnioski.