Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych, to doroczne, wrześniowe święto III sektora w Poznaniu. W naszym mieście oficjalnie zarejestrowane są blisko 4 tysiące organizacji pozarządowych. Wiele z nich bardzo aktywnie działa na rzecz Poznania i jego mieszkańców, świadcząc pomoc i wsparcie. Organizacje te zazwyczaj często pozostają w cieniu, skupiając się przede wszystkim na pomaganiu innym.

Tydzień Organizacji Pozarządowych ma na celu wypromowanie lokalnych organizacji oraz prezentację ich działalności szerszej społeczności. W tym dniu każdy mieszkaniec może dowiedzieć się więcej na temat trzeciego sektora, skorzystać z oferowanej przez organizację pomocy albo wesprzeć wybrany podmiot.

Wydarzenie inauguruje Dzień Organizacji Pozarządowych. Wówczas na Placu Wolności w Poznaniu stowarzyszenia, fundacje czy kluby sportowe zajmują stoiska - drewniane domki, które dekorują i wyposażają w swoje materiały. Organizacje na płycie placu realizują warsztaty i wystąpienia, organizują zabawy dla dzieci, badania i konsultacje. Całemu wydarzeniu towarzyszą występy artystyczne podopiecznych i współpracowników organizacji - koncerty, recytacje, pokazy.   

Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych to festyn pomagania i aktywności, różnorodny i kolorowy, radosne i energetyczne wydarzenie pokazujące pełnię barw III sektora.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Tydzień NGO
  • Zdrowie