OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Adam Chodun, Tomasz Gajewski, Maciej Gorzelanny, Szymon Groński, Eugeniusz Gruszczyński, Jacek Jakubiak, Mirosław Kiliński, Jerzy Łuczak, Piotr Maziarz, Adam Sosiński, Wiesław Stricke, Andrzej Sugiera, Narcyz Szulczyński, Wojciech Tomczewski, Damian Wróblewski

Skład Zarządu Osiedla

Adam Chodun, Piotr Maziarz, Andrzej Sugiera, Narcyz Szulczyński, Wojciech Tomczewski

Przewodniczący Rady Osiedla

Eugeniusz Gruszczyński

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Andrzej Sugiera

Adresy:

Siedziba: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Rudzka 1, 61-323 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
Email: Osiedle_Krzesiny@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: każdy I roboczy poniedziałek m-ca (za wyjątkiem lipca i sierpnia), godz. 18:00 - 19:00 w siedzibie organów osiedla

Powołanie Osiedla:

VIII/46/II/94z dnia 94/11/15

Statut Osiedla:

LXXVI/1140/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 13 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 25 maja 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 10 lipca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 9 października 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 26 lutego 2016 r.

 Sesja nr VII z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr VIII z dnia 7 lipca 2016 r.

 Sesja nr IX z dnia 11 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr X z dnia 28 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XI z dnia 23 lutego 2017 r.

 Sesja nr XII z dnia 16 maja 2017 r.

 Sesja nr XIII z dnia 14 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XIV z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 Sesja nr XV z dnia 21 września 2017 r.

 Sesja nr XVI z dnia 19 grudnia 2017 r.

 Sesja nr XVII z dnia 27 lutego 2018 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 15 maja 2018 r.

 Sesja nr XIX z dnia 27 lipca 2018 r.

 Sesja nr XX z dnia 8 listopada 2018 r.

 Sesja nr XXI z dnia 16 listopada 2018 r.

 Sesja nr XXII z dnia 26 lutego 2019 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 15 marca 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla