OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Bronikowska Ewa, Cempura Lech, Drążkiewicz Damian, Jaworski Filip, Kucharczyk Jakub, Leszczyński Rafał, Ławicka Elżbieta, Michalewski Kamil, Olejniczak Dariusz, Rozmiarek Mateusz, Sandurski Krzysztof, Sibilska Hanna, Smektała Bartosz, Strażyński Łukasz, Wojtkowiak Mirosław.

Skład Zarządu Osiedla

Drążkiewicz Damian, Klonecki Krzysztof, Kucharczyk Jakub, Smektała Bartosz,

Przewodniczący Rady Osiedla

Łukasz Strażyński

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Dariusz Olejniczak

Adresy:

Siedziba: Pomieszczenie piwniczne w bloku 7M na os. Pod Lipami
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Nowe Winogrady Południe
Email: Osiedle_Winogradypoludnie@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXV/1071/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1128/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla