OSIEDLE STARE MIASTO

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Borowiak Roman, Chojara Natalia, Cichocki Sławomir, Dworek Tomasz, Hełpa-Liszkowska Katarzyna, Hoffmann Agnieszka, Ignaszak Magdalena, Karczmarek Marcin, Kondella Michał, Koralewska Lidia, Liminowicz Marcin, Maleszka Jacek, Osińska Małgorzata, Pilarczyk Marcin, Rataj Andrzej, Sokolnicka-Guzek Maria, Sroczyński Krzysztof, Stachowiak-Krzyżaniak Maria, Szubert Elżbieta, Werner Wiesław, Wilak Alicja.

Skład Zarządu Osiedla

Wilak Alicja (Przewodnicząca) Halilović Mirosława (Zastępca), Maria Sokolnicka-Guzek (Zastępca), Kondella Michał, Koralewska Lidia, Liminowicz Marcin, Osińska Małgorzata,

Przewodniczący Rady Osiedla

Andrzej Rataj

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Alicja Wilak

Adresy:

Siedziba: Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, ul. Młyńska 11
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Stare Miasto
Email: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXV/1055/V/2010z dnia 10/07/06

Statut Osiedla:

LXXVI/1136/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla