OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Buko Jarosław, Daracz Błażej, Filipiak Krzysztof, Filipiak Magdalena, Grodzki Piotr (Wiceprzewodniczący Rady), Kaniewska Wiesława, Kawa Zdzisław, Kruszona Iwona (Wiceprzewonicząca Rady), Najdkowska Irena, Napierała Jakub, Paczkowski Marek, Przewoźna Bożena, Przybyła Mariusz, Tomaszewska Monika, Woźniak Paweł.

Skład Zarządu Osiedla

Filipiak Krzysztof (Przewodniczący Zarządu), Daracz Błażej (Zastępca Przewodniczącego), Woźniak Paweł.

Przewodniczący Rady Osiedla

Mariusz Przybyła tel. 501 525 471

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Krzysztof Filipiak tel. 502 240 433

Adresy:

Siedziba: Przedszkole nr 93, ul. Skibowa 3, 61-306 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Email: Osiedle_Szczepankowo@um.poznan.pl

Dyżur

pierwszy czwartek miesiąca godz. 17.30

Powołanie Osiedla:

XCVIII/571/94z dnia 94/01/18

Statut Osiedla:

LXXVI/1116/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr II z dnia 9 maja 2019 r.

 Sesja nr I z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla