OSIEDLE WINIARY

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Aleksandrowicz Bartosz, Bielecki Krzysztof, Chudobiecki Jan, Długosz Zbigniew, Hołosyniuk Izabella, Kaźmierczak Krzysztof, Kołaczyk Robert, Kromolicka Anna, Piwecki Przemysław, Poradzewska Krystyna, Stadnik Teresa, Szymkowiak Jan, Urbaniak Michał, Urbanowicz Andrzej, Woźniak Stanisław.

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

-

Przewodniczący Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 27, os. Winiary 2 60-665 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Winiary
Email: Osiedle_Winiary@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXV/1056/V/2010z dnia 10/07/06

Statut Osiedla:

LXXVI/1135/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla