Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Św. Łazarz

nr decyzji

w toku

data

29-03-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania w budynku kina na obiekt kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i budową stacji transformatorowej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
39/12/49/6 ul.Grunwaldzka nr 22, obr.Łazarz ark.12 dz.49/6,50/4,51/6,59/8,60/8
39/12/50/4 ul.Grunwaldzka nr 22, obr.Łazarz ark.12 dz.49/6,50/4,51/6,59/8,60/8
39/12/51/6 ul.Grunwaldzka nr 22, obr.Łazarz ark.12 dz.49/6,50/4,51/6,59/8,60/8
39/12/59/8 ul.Grunwaldzka nr 22, obr.Łazarz ark.12 dz.49/6,50/4,51/6,59/8,60/8
39/12/60/8 ul.Grunwaldzka nr 22, obr.Łazarz ark.12 dz.49/6,50/4,51/6,59/8,60/8
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek