Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 74/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Św. Łazarz

nr decyzji

74/2019

data

04-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej SN-15kV i złącza kablowego ZKSN dla zadania - budowa ZKSN i wcięcie w linie kablową pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-237 do mST-90

Działki
oznaczenie działkiadres działki
39/08/33/4 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.08 dz.33/4,33/6,34/9
39/08/33/6 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.08 dz.33/4,33/6,34/9
39/08/34/9 ul.Śniadeckich nr brak, obr.Łazarz ark.08 dz.33/4,33/6,34/9
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek