Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz na realizację inwestycji drogowych od 01.01.2009r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 927/2019 17-05-2019 pozwolenie na budowę - rozbudowa wraz z przebudową b. usługowego - Dom Samopomocy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 928/2019 17-05-2019 pozwolenie na budowę instalacji gazowej w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 929/2019 17-05-2019 pozwolenie na budowę b. jednorodzinnego z wbudowanym garażem
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 930/2019 17-05-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z podłączeniem kotłac.o. w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 931/2019 17-05-2019 pozwolenie na budowę dla wykonania fragmentu konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia połaci dachowej w budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 932/2019 17-05-2019 pozwolenie na rozbiórkę budynku Wyższej Szkoły Handlu i Usług i Biblioteki z Czytelnią
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 933/2019 17-05-2019 pozwolenie na rozbiórkę budynku gospordarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 934/2019 17-05-2019 pozwolenie na budowę - remont i docieplenie wielorodzinnego budynku mierszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 915/2019 16-05-2019 pozwolenie na budowę dla wykonania remontu elewacji frontowej wraz z termomodernizacją elewacji podwórzowej i oficyny
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 916/2019 16-05-2019 pozwolenie na budowę pięciu domów jednorodzinnych wolnostojących dwumieszkaniowych wraz z wewnętrzną instalacją gazową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna , teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 917/2019 16-05-2019 pozwolenie na budowę - remont elewacji frontowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 918/2019 16-05-2019 zmiana pozwolenia na budowę 2 budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych, budynku administracyjnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 919/2019 16-05-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 920/2019 16-05-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 921/2019 16-05-2019 pozwolenie na roZbiórkę domu jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 922/2019 16-05-2019 pozwolenie na budowę wiaty rowerowej na terenie Odlewni VWP
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 923/2019 16-05-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - segment lewy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 924/2019 16-05-2019 pozw. na budowę - instalacja i obudowa pomp ciepła ze wzmocnieniem konstrukcji istniejącego podestu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 925/2019 16-05-2019 pozwolenie na budowę - poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej budynku wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 926/2019 16-05-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 902/2019 15-05-2019 pozwolenie na budow ę wewn. inst. gazu w budynku wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 903/2019 15-05-2019 pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn 0,4 kV wraz z budową małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV-MST-1795
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 904/2019 15-05-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 905/2019 15-05-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 906/2019 15-05-2019 zmiana decyzji pozwolenia na budowę dla przebudowy i rozbudowy budynku biurowego wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastruktura stanowiącą II etap inwestycji polegającej na budowie schodów zewnętrznych betonowych, schodów stalowych oraz przebudowa i roZbudowa budynku biurowego wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 907/2019 15-05-2019 pizwolenie na budowę budynku jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 908/2019 15-05-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego lokalu mieszkalnego nr 18
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 909/2019 15-05-2019 pozwolenie na budowę instalacji wewn. gazu w lokalu mieszkalnym nr 19
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 910/2019 15-05-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkanym nr 3
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 911/2019 15-05-2019 pozwolenie na budowę - remont wraz z ociepleniem elewacji budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 912/2019 15-05-2019 pozwolenie na budowę dla przebudowy w zakresie wykonania otworów wentylacyjnych w przegrodach zewnętrznych budynków (magazynu opon i magazynu surowców)oraz rozbudowa instalacji kanalizacyjnej na terenie Zakładu Bridgestone
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 913/2019 15-05-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla podłączenia kotła c.o. w mieszkaniu nr 8a
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 914/2019 15-05-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 896/2019 14-05-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 897/2019 14-05-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 898/2019 14-05-2019 pozwolenie na budowę drogi dojazdowej i utwardzenie terenu w postaci placów wraz z wagą samochodową, budynkiem portiernio i infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 899/2019 14-05-2019 pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego na ul.Wrotyczowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 900/2019 14-05-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 901/2019 14-05-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 881/2019 13-05-2019 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 882/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z wewnętrzną instalacją gazu ii prefabrykowanym zbiornikiem na nieczystości ciekłe
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 883/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 884/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 885/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 8w budynku wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 886/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę dla budowy wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 5
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 887/2019 13-05-2019 pozweolenie na budowę - przebudowa oraz nadbudowa części budynku biurowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 888/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją kotła co/cwu kondensycajnego w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 889/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej insralacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 890/2019 13-05-2019 pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 891/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 892/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 893/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę - nadbudowa części budynku jednorodzinnego o część mieszkalną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 894/2019 13-05-2019 pozwolenie na budowę - rozbudowa instalacji gazowej w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 895/2019 13-05-2019 pozwlenie na budowę budynku jednorodzinnego z infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 869/2019 10-05-2019 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 14
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 870/2019 10-05-2019 pozwolenie na budowę pięciu budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 871/2019 10-05-2019 pozwolenie na budowę - przebudowa powierzchni handlowej lokalu nr 343 na potrzeby salonu eobuwie
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 872/2019 10-05-2019 pozwolenie na budowę zespołu mieszkalno-usługowego z funkcją biurową wraz z parkingiem podziemnym i kładką pieszą nad wjazdem do parkingu podziemnego, wbudowanymi trafostacjami, wewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną wraz z rozbudową ul.Bułgarskiej - etap II: budynek C wraz z parkingiem podziemnym, infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną budynku C
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 873/2019 10-05-2019 pozwolenie na budowę dla wymiany posadzki i poszerzenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu preizomeryzacji chmielu w budynku syropiarni
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 874/2019 10-05-2019 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Strona 1 2 1,148