Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz na realizację inwestycji drogowych od 01.01.2009r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1673/2017 04-08-2017 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1674/2017 04-08-2017 pozwolenie na budowe wewn. inst. gazu w b. wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1675/2017 04-08-2017 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1676/2017 04-08-2017 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku gospodarczym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1677/2017 04-08-2017 pozwolenie na budowę instalacji gazu w budynku mieszkalnym w zabudowie szeregowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1678/2017 04-08-2017 pozwolenie na budowę gazociągu ś/c
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - rzemiosło 1679/2017 04-08-2017 pozwolenie na budowę dla przebudowy pomieszczeń zespołowni salonu Dealer BMW Olszowiec
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1680/2017 04-08-2017 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1681/2017 04-08-2017 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1682/2017 04-08-2017 pozwolenie na budowę dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1657/2017 03-08-2017 zmiana pozw. na budowę - rozbudowa i przebudowa zespołu szkół nr 6
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1658/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1659/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wolnostojącego z garażem
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 1660/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1661/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę ulicy Kobylińskiej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1662/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu usługowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1663/2017 03-08-2017 pozwolenie na rozbiórkę części budynku przemysłowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1664/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1665/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę dla zmiany lokalizacji gazomierza w mieszkaniu nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1666/2017 03-08-2017 pozwolenie na demontaż instalacji gazowej w mieszkaniu nr 5
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1667/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1668/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 1669/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku biurowo-magazynowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1670/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę dla wykonania remontu sali gimnastycznej wraz z remontem elewacji szkoły
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1671/2017 03-08-2017 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1672/2017 03-08-2017 pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1649/2017 02-08-2017 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1650/2017 02-08-2017 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1651/2017 02-08-2017 pozwolenie na budowę - przebicie nowego otworu drzwiowego w wewn. ścinie konstrukcyjnej b. wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1652/2017 02-08-2017 pozwolenie na budowę instalacji gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1653/2017 02-08-2017 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1654/2017 02-08-2017 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 16
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1655/2017 02-08-2017 pozwolenie na budowę - rozbudowa domu jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1656/2017 02-08-2017 pozwolenie na budowę dla wymiany części stropu w mieszkaniu nr 3
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1636/2017 01-08-2017 zmiana pozw. na budowę , zmiana terminu użytkowania obiektu budowlanego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1637/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych z wbudowanym garażem
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1638/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1639/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę przyłącza cieplnego do budynku szkoły i sali gimnastycznej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 1640/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę - rozbudowa placu im. K. Nowakowskiego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1641/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1642/2017 01-08-2017 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul.Taczaka i Garncarskiej wraz z infrastrukturą podziemną w ramach zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1643/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę dla przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku TJ lokalu gastronomicznego na myjnię samochodową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1644/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1645/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę - wymiana stolarki okiennej w korytarzach b. wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1646/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - segment prawy I etap realizacji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1647/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę - wymiana stolarki okiennej w korytarzach b. wielorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 1648/2017 01-08-2017 pozwolenie na budowę sieci gazowej ś/c
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1624/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego z garażem wraz z wewn. inst. gazu oraz zb. bezodpływowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1625/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1626/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1627/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1628/2017 31-07-2017 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz zbiornikami bezodpływowymi
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1629/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę - przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze hali nr 2 Zakładu nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1630/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę woliery z budynkiem w ciągu ekspozycyjnym kuraków na terenie nowego Zoo
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1631/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego,gaz
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1632/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - rzemiosło 1633/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę - przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1634/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1635/2017 31-07-2017 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1614/2017 28-07-2017 pozwolenie na rozbiórkę instalacji gazowej
Strona 1 2 1,012