Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz na realizację inwestycji drogowych od 01.01.2009r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 1183/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku gospodarczo-mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1184/2018 15-06-2018 zmiana pozw. na budowę b. magazynowego z częścią usługową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1185/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1186/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę budynku Policyjnej Izby Dziecka
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1187/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 21
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1188/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1189/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego dwumieszkaniowego w zabudowie wolnostojącej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1190/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1191/2018 15-06-2018 zmiana pozw. na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1192/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1193/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej , teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1194/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę - rozbudowa parteru kamienicy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1195/2018 15-06-2018 pozwolenie na budowę dla wykonania remontu wejścia głównego do budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1196/2018 15-06-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacją gazowa UA-V-A02.6740.2014.2016
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1180/2018 14-06-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1181/2018 14-06-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1182/2018 14-06-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 19
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1149/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1150/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu usługowo-handlowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1151/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu dla domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1152/2018 13-06-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z instalacją gazową - etap A dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej UA-V-A02.6740.613.2012
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1153/2018 13-06-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę dla rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 48 w Poznaniu wraz z budową boiska zewnetrznych i niezbędną infrastrukturą techniczną UA-V-A05.6740.180.2018
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 1154/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla dostosowania budynku biurowego do wymagań ochrony ppoż.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1155/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy lokalu mieszkalnego nr 5 na dwa osobne mieszkania (5a i 5b)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren sportu i rekreacji 1156/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę azylu dla ocalonych lwów
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren sportu i rekreacji 1157/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla modernizacji zapleczy hodowlanych działu ssaków drapieżnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1158/2018 13-06-2018 pozwolenie na rozbiórkę kiosku i altany gospodarczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1159/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1160/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 4
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1161/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1162/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1163/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową i rozbiórkami budynków
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1164/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę budynku biurowo-socjalnego z częścią laboratoryjną i warsztatową oraz magazynową wraz z przebudową infrastruktury technicznej i drogowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1165/2018 13-06-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1166/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszklanego jednorodzinnego - budynek nr 6 - etap II
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1167/2018 13-06-2018 pozwolenie na rozbiórkę b. gospodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1168/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę częściowego przekrycia dziedzińca
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1169/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa kotłowni gazowwej dla zakładu produkcyjnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1170/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1171/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalach mieszkalnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1172/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla docieplenia i kolorystyki budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1173/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu dla mieszkania nr 14
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1174/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1175/2018 13-06-2018 wydanie pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu z podłączeniem kotła c.o. w lokalu mieszkalnym nr 2
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 1176/2018 13-06-2018 zmiana decyzji nr 2391/2016 pozwolenia na budowę budynku usługowo-magazynowego z wewnętrzną instalacją gazu, budynkiem portierni i tymczasowymi zbiornikamia bezodpływowymi na nieczystości płynne (sprawa UA-VII-A10.6740.2606.2016)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1177/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1178/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 3
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1179/2018 13-06-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1133/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1134/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 9
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1135/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 4
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1136/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1137/2018 12-06-2018 zmiana pozw. na budowę nr 2206/2017 - przebudowa budynku jednorodzinnego (sprawa UA-VII-A08.6740.2002.2017)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1138/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę - zmiana sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne i przebudowa pomieszczeń w 2 mieszkaniach na poddaszu w istn. budynku wielorodzinnym wraz z budową wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 1139/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, podziemną halą garażową i infrastrukturą techniczną Nowe Ogrody
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1140/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę - dobudowa komina wentylacyjnego do ściany szczytowej w podwórzu kamienicy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 1141/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku biurowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1142/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę dla wymiany drzwi wejściowych w kamienicy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1143/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku biurowo-usługowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1144/2018 12-06-2018 pozwolenie na budowę dla postawienia kontenera technicznego
Strona 1 2 1,076