Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz na realizację inwestycji drogowych od 01.01.2009r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1915/2018 31-08-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa pomieszczenia technicznego bankomatu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1916/2018 31-08-2018 pozwolenie na rozbiórkę istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1917/2018 31-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1918/2018 31-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 1919/2018 31-08-2018 zmiana decyzji nr 301/2018 pozwolenia na budowę zespołu budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem (sprawa UA-VII-A07.6740.3324.2017)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 1920/2018 31-08-2018 pozwolenie na budowę dla remontu mostków znajdujących się na terenie Parku im.T.W.Wilsona
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1921/2018 31-08-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1922/2018 31-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 7
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 1923/2018 31-08-2018 pozwolenie na budowę dla wymiany szyldów reklamowych w budynku bankowo-biurowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1924/2018 31-08-2018 zmiana pozwolenia nr 841/2018 na budowę 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (sprawa nr UA-VII-A07.6740.533.2018)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1925/2018 31-08-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy lokalu mieszkalnego dwupoziomowego na dwa odrębne lokale mieszkalne na IV i V piętrze w budynku wieloorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1926/2018 31-08-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1927/2018 31-08-2018 pozwolenie na budowę 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - oświata 1898/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na budynek usługowy - przedszkole integracyjne
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1899/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku hostelu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1900/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa i rozbudowa domu jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1901/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę zespołu 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1902/2018 30-08-2018 pozwolenie na rozbiórkę 5 budynków magazynowych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1903/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1904/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 15
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1905/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1906/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1907/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1908/2018 30-08-2018 pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1909/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oświetlenia i nagłośnienia w rejonie ul.Warmińskiej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1910/2018 30-08-2018 pozwolenie na rozbiórkę budynków
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1911/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę schodów zewnętrznych oraz przebudowę otworu okiennego na drzwi w b. jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1912/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowe wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1913/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1914/2018 30-08-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1880/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 1881/2018 29-08-2018 rozbiórka budynku magazynu odczynników chemicznych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1882/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę dla wykonania docieplenia i zmiany kolorystyki elewacji budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1883/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. inst. gaz.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1884/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej , teren dróg publicznych 1885/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę gazociągu ś/c
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1886/2018 29-08-2018 pozwolenie na rozbiórkę garażu wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1887/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę zespołu 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych budynek G - etap I z infrastrukturą oraz wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1888/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę zespołu 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych budynek I - etap III z infrastrukturą oraz wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1889/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę zespołu 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych budynek J - etap IV z infrastrukturą oraz wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1890/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę zespołu 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych budynek H - etap II z infrastrukturą oraz wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1891/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę zespołu 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych budynek L - etap VI z infrastrukturą oraz wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1892/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę zespołu 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych budynek K - etap V z infrastrukturą oraz wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1893/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. hotelowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1894/2018 29-08-2018 zmiana pozw. nr 2273/2016 na budowę zespołu b. mieszkalnych z usługami i podziemnymi halami garażowymi (sprawa UA-VII-A07.6740.2252.2016)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - kultura 1895/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa budynku Biblioteki Raczyńskich
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1896/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1897/2018 29-08-2018 pozwolenie na budowę instalacji wewn. gazu w lokalu mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów , teren zabudowy usługowej - inna 1874/2018 28-08-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy bvudynku hali magazynowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 1875/2018 28-08-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę pawilonu sprzedaży samochodów używanych i pawilonu ochrony wraz ze zmianą zagospodarowania terenu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 1876/2018 28-08-2018 pozwolenie na budowę - aranżacja powierzchni lokalu R412 na potrzeby lokalu gastronomicznego Pasibus w obrębie budynku biurowo-usługowego Posnania
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 1877/2018 28-08-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy przestrzeni magazynowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1878/2018 28-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 12 w budynku wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1879/2018 28-08-2018 pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1859/2018 27-08-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy fragmentu II piętra - wykonanie dodarkowego otworu drzwiowego pomiędzy pom. biurowymi Zakład Nr Hala Nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1860/2018 27-08-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym nr 49
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1861/2018 27-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 11 i 15
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1862/2018 27-08-2018 pozwolenie na rozbiórkę budynków
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1863/2018 27-08-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z garażem
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1864/2018 27-08-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu handlowego nr 2
Strona 1 2 1,096