Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz na realizację inwestycji drogowych od 01.01.2009r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2711/2018 07-12-2018 pozwolenie na budowę budynku usługowo-mieszkalnego (dwa segmenty nadziemne na jednej płycie garażowej) z garażem podzimnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2712/2018 07-12-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2713/2018 07-12-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy elewacji z ociepleniem, remont ogrodzenia i bramy wjazdowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2714/2018 07-12-2018 pozwolenie na częściową rozbiórkę budynku mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2691/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę 2 zespołów mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz garażem podziemnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2692/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę 9 b. jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2693/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynkumagazynowo-biurowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2694/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszaklnym jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2695/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 7
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2696/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 7
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2697/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 5
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2698/2018 06-12-2018 pozwolenie na rozbiórkę 4 budynków warsztatowych i garażu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2699/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z wewnętrzną instalacją gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2700/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę dla nadbudowy i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2701/2018 06-12-2018 pozwolenie na rozbiórkę zbiornika osadnika wód deszczowych i popłucznych, części sieci kanalizacji deszczowej, częśąci sieci wodociągowej i hydrantu zewnętrznego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2702/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2703/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę 4 b. jednorodzinnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2704/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 7
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2705/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 4
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2706/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2707/2018 06-12-2018 pozwolenie na rozbiórkę budynków garażowych, gospodarczych, muru, murków i schodów
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2708/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2709/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku jednorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2710/2018 06-12-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa i rozbudowa b. jednorodzinnego oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2683/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - zdrowie 2684/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa stacji zgazowania ciekłego tlenu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2685/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę sieci kablowej SN-15 kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2686/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w lokalu mieszkalnym nr 20
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2687/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2688/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2689/2018 05-12-2018 zmiana decyzji nr 352/2017 pozwolenia na budowę dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiórką budynku garażowego i przebudową instalacji gazowej (sprawa UA-VII-A11.6740.3602.2015)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2690/2018 05-12-2018 pozwolenie na budowę dla wykonania remontu oraz przebudowy ogrodzenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2674/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku mieszkalnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2675/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w budynku użytkowym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2676/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 4
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych , teren dróg wewnętrznych 2677/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę sieci kablowej SN-15kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2678/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa pomieszczenia nr 11 Wydziału Maści w Budynku Produkcyjnym GlaxoSmithKline
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2679/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2680/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę budynku magazynowego z częścią usługową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 2681/2018 04-12-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa i projekt aranżacji wnętrz lokalu biurowego na 5 piętrze w biurowcu Globis
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2682/2018 04-12-2018 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (segment lewy)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej , teren zabudowy usługowej - inna 2663/2018 03-12-2018 pozwolenie na budowę b. jednorodzinnego, zb. bezodpływowego oraz wewn. inst. gazu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2664/2018 03-12-2018 pozwolenie na budowę b. mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2665/2018 03-12-2018 pozwolenie na rozbiórkę wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu nr 21
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 2666/2018 03-12-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy istniejącego lokalu handlowego wraz z wydzieleniem powierzchni pod 6 nowych lokalu handlowo-usługowych oraz przebudowa fragmentu przegrody zewnętrznej budynku M1
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2667/2018 03-12-2018 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - I ETAP inwestycji obejmującej 2 budynki mieszkalne jednorodzinne
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2668/2018 03-12-2018 pozwolenie na budowę dla przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ustrońskiej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2669/2018 03-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu dla trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2670/2018 03-12-2018 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 18
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2671/2018 03-12-2018 pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 5,6,7,8 z garażami wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu na fragmencie działki stanowiący II etap inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2672/2018 03-12-2018 zmiana decyzji nr 418/2017 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (sprawa nr UA-VII-A07.6740.3533.2016)
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 2673/2018 03-12-2018 pozwolenie na budowę - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania b. jednorodzinnego na b. usługowy
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 2651/2018 30-11-2018 pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej SN-15kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2652/2018 30-11-2018 pozwolenie na budowę - montaż szyldu reklamowego na elewacji budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2653/2018 30-11-2018 pozwolenie na budowe - przebudowa drogi wewn. wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia istn. placu parkingowego oraz utwardzeniem terenu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren sportu i rekreacji 2654/2018 30-11-2018 pozwolenie na budowę Parku Rekreacji - Starołęka Mała
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 2655/2018 30-11-2018 pozwolenie na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 2656/2018 30-11-2018 pozwolenie na budowę tacy ociekowej odpływowej z przyłączem do zbiornika rezerwowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - biurowej 2657/2018 30-11-2018 pozwolenie na budowę dla wykonania klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń III piętra w budynku
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 2658/2018 30-11-2018 pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku z lokalem handlowo-usługowym
Strona 1 2 1,116