Otwarte dane - API

Znaczna część treści i danych prezentowanych w systemie internetowego planu Poznania w postaci informacji i usług może być autmatycznie pobierana i ponownie wykorzystywana jako dane publiczne. Warunkiem ich wykorzystania jest podanie źródła pochodzenia (Miasto Poznań, serwis poznan.pl).

Dane przestrzenne są publikowane w formatach GeoJSON, GeoRSS, KML, GML.

Dostęp do tych danych odbywa się za pośrednictwem platformy http://egov.psnc.pl/node/29