Przemówienie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Szanowni Państwo, Drodzy Poznaniacy,

W polskiej tradycji trzeci maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której trzeciomajowa konstytucja jest fundamentem.

Uroczystość 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uroczystość 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dlaczego tak ją postrzegamy? Ponieważ symbolizuje ona oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji naszego kraju.

Stąd, przez 123 lata zaborów, trzeciomajowa konstytucja była inspiracją dla wolnościowych i niepodległościowych dążeń Rzeczypospolitej.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucję Trzeciego Maja uchwalono jako pierwszą w Europie i drugą na świecie - po amerykańskiej - na owe czasy bardzo postępową ustawę zasadniczą.

Było to ukoronowanie polskiej, oświeconej myśli. Zwieńczenie wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów, które do dziś jest naszą chlubą.

Warto, aby dzisiaj, naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków, towarzyszyła refleksja nad współczesnością. Nad polską rzeczywistością, nad ustrojem naszego państwa, określonym przez Konstytucję z 1997 roku.

Współczesna Konstytucja z pewnością nie jest wolna od mankamentów. Dla nas jednak, polskich obywateli, stojących na poznańskim Placu Wolności tu i teraz, to ona jest najważniejsza.

Przy okazji dzisiejszej rocznicy warto choćby zwrócić uwagę na gwarancje w niej zawarte. Wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy i mechanizmy jej ograniczania, to określone w Konstytucji standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Państwa wolnego, które chroni obywatela przed szowinizmem, rasizmem, homofobią, oraz każdą inną, naruszającą ludzką godność ideologią.

Nasza obecna Konstytucja stoi na straży sprawiedliwego porządku społecznego i jednocześnie nie przygasza naszych europejskich aspiracji.  

Dlatego szanujmy Konstytucję! Nie tylko 3-go maja, i nie tylko akt prawny sprzed 227 lat! Okazanie szacunku naszej obecnej Konstytucji, dzięki której realizuje się wizja Polski jako części Zachodniego Świata, czy poszanowanie prawa w ogóle, to także hołd złożony naszym wielkim przodkom.

Miejmy jednocześnie szacunek do naszych osiągnięć jako wspólnoty, i tak, jak wiwatujące tłumy warszawiaków zgromadzone 227 lat temu przed Zamkiem Królewskim, celebrujmy naszą polskość!

Miłego świętowania!

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania