Spotkanie prezydenta z mieszkańcami osiedla Główna

Problemy komunikacyjne, bezpieczeństwo i budowa tramwaju do stacji Poznań Wschód zdominowały ponad dwugodzinne spotkanie Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania, z mieszkańcami osiedla Główna.

Spotkanie prezydenta z mieszkańcami osiedla Główna
Spotkanie prezydenta z mieszkańcami osiedla Główna

- Spotykamy się po to, żeby państwo powiedzieli, jakie problemy należy rozwiązać i co należy poprawić - rozpoczął Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - To są dla mnie ważne zebrania, bo dowiaduję się z pierwszej ręki, co jest na osiedlach. Mówimy otwarcie to, co możemy zrobić i jakie mamy uwarunkowania.

Na wstępie przewodniczący Rady Osiedla Główna wymienił zmiany, które dotychczas udało się osiągnąć. Do tych Ludwik Troiński zaliczył pomyślną współpracę z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dawnego młyna i kapliczek. Do sukcesów zaliczył również powstanie loklanego klubu seniora oraz zapowiedź otwarcia filii Biblioteki Raczyńskich. - Moim oczkiem w głowie jest park Nadolnik, o który walczyliśmy 19 lat. W końcu jest piękny i nadaliśmy mu imię księdza Tadeusza Kirschke - wyjaśnił przewodniczący RO Ludwik Troiński. Podkreślił również, że miasto rozwija system monitoringu wizyjnego, który pojawił się na terenie osiedla. - Kamery dają najwięcej bezpieczeństwa. Wystarczyło raz złapać sprawców i skończyła się dewastacja - mówił.

Bezpieczeństwo osiedla było jednym z głównych wątków poruszanych podczas spotkania. Mieszkańcy proponowali instalację oświetlenia na przejściach dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Głównej ze Studzienną oraz przy ul. Gnieźnieńskiej. - Jest niesamowity ruch, czy można zrobić przejście z oświetleniem - pytała jedna z mieszkanek osiedla. Przewodniczący Rady Osiedla zapewnił, że konsultował się już w sprawie przejścia przy Gnieźnieńskiej i Rada ma w planie montaż bezpiecznego rozwiązania w tym miejscu, natomiast prezydent Jaśkowiak zapewnił, że poszuka środków miejskich na drugie przejście.

Mieszkańcy postulowali również remont miejskich budynków komunalnych i socjalnych oraz zamontowanie kolejnych kamer miejskiego monitoringu. - Założenie kamer będzie tańsze niż ciągłe naprawy po dewastacjach - przekonywali. Karol Przybyszewski z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych wyjaśnił, że omawiane budynki są w dopuszczalnym stanie technicznym, chociaż przyznał, że wizualnie mogą budzić wątpliwości. Przekonywał też, że naprawy są wykonywane na bieżąco - W planie remontowym mamy drzwi i klatki schodowe, bo na tym zależy mieszkańcom, żeby nikt z zewnątrz nie wchodził i nie dewastował obiektów.

Paweł Śledziejowski, prezes Poznańskich Inwestycji Miejskich przedstawił również najważniejsze działania, które dotyczyć będą również osiedla Główna. Zaliczył wśród nich przebudowę mostu Lecha, która rozpocznie się w połowie 2018 roku, dalszą przebudowę ul. Gdyńskiej oraz zaplanowane na początek 2019 zmiany na rondzie Śródka. - Opracowujemy harmonogram robót tak, by te działania nie nachodziły na siebie - zapewniał.

Najważniejsza dla mieszkańców osiedla okazała się budowa tramwaju do stacji Poznań Wschód. - Czy Rada Miasta może wygospodarować pieniądze na budowę tramwaju z planu rewitalizacji osiedla - pytał jeden z mieszkańców.

Prezes Paweł Śledziejowski ze spółki PIM poinformował, że trasa tramwajowa w rejon stacji kolejowej Poznań Wschód znajduje się w aktualnie obowiązujących dokumentach planistycznych Poznania, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast trwa analiza alternatywnego przebiegu trasy w pobliżu Rynku Wschodniego, która lepiej obsłuży rejon ul. Głównej oraz przybliży tramwaj do terenów, gdzie rozwija się zabudowa wielorodzinna, tworząc tym samym sprawny węzeł przesiadkowy.

- Jestem przekonany, że ten tramwaj jest potrzebny i nie mam co do tego wątpliwości - zapewniał prezydent Jacek Jaśkowiak. Zastępca prezydenta Maciej Wudarski dodał także, że projekt jest ściśle związany z rozwojem powstającej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. - Doprowadzenie tramwaju na dworzec Poznań Wschód umożliwi przesiadki i powstanie węzła transportowego. Musimy to spiąć z Koleją Metropolitalną. Do tego trzeba też myśleć o samym dworcu i jego otoczeniu. W najbliższych latach będziemy szukali finansowania i prowadzili prace projektowe - zapewnił z-ca prezydenta Maciej Wudarski.

Hubert Bugajny/biuro prasowe