Rzecznik Prasowy

Pierwszy zastępca prezydenta Miasta Poznania - Mariusz Wiśniewski

Z życiorysu:
Urodzony w Poznaniu 7 maja 1978 r., mieszkaniec Rataj. W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku politologia na UAM w Poznaniu  (specjalizacje: dziennikarska i marketing polityczny) oraz prawo na UAM w 2007 roku. A także studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w l.2012/2013. Jest absolwentem Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych w Warszawie (1999). W 2014 roku pracował  jako wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Jest wykładowcą na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Był członkiem Zespołu Doradców Wojewody Wielkopolskiego - Piotra Florka, gdzie był m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu (2011 r.). Od września 2006 r. do lutego 2008 r. był asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka w poznańskim biurze poselskim. Od 2003 do 2006 roku pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem i koordynatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich, wcześniej m.in. w latach 1998-2000 dziennikarz działu sportowego "Gazety Poznańskiej".

Działalność publiczna:
- w 2014 roku wybrany po raz trzeci przez mieszkańców  Rataj, Żegrza, Starołęki, Głuszyny, Pokrzywna i Krzesin wybrany na Radnego Miasta Poznania na kadencję  (uzyskał ponownie drugi najlepszy wynik w skali miasta)
- w kadencji 2010-2014 Radny Miasta Poznania:  był przewodniczącym Komisji Rewitalizacji, wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Samorządowej oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Radnych PO
- w kadencji 2006-2010 Radny Miasta Poznania: był wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przewodniczył Doraźnej Komisji ds. reformy jednostek pomocniczych, pracował także w Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz pełnił funkcję sekretarza Klubu Radnych PO
- od 2001 do 2010 roku był przez trzy kadencje radnym osiedla samorządowego ,,Żegrze" wybranym przez mieszkańców

Bezpośredni nadzór:
Mariusz Wiśniewski nadzoruje Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Obsługi Inwestorów, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Oświaty, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.


Drugi zastępca prezydenta Miasta Poznania - Maciej Wudarski

Z życiorysu:
"Jestem poznaniakiem i społecznikiem. Z troski o nasze miasto i z potrzeby aktywnej odpowiedzialności powołałem z koleżankami i kolegami Stowarzyszenie My-Poznaniacy (2007/8), w którym byłem wiceprezesem zarządu (2011-13). W wyborach miejskich w 2010 r. koordynowałem kampanię komitetu wyborczego My.Poznaniacy, który uzyskał blisko 9,5% poparcie poznaniaków. Okazało się, że aby rozwiązywać problemy naszego miasta, trzeba podjąć działania ogólnopolskie, więc w czerwcu 2011 zorganizowaliśmy w Poznaniu ogólnopolski I Kongres Ruchów Miejskich. Jestem współautorem książki "Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu" (o "demokracji przestrzennej" - 2013). Współtworzyłem Stowarzyszenie Prawo do Miasta, w którym koleżanki i koledzy wybrali mnie na wiceprezesa zarządu. Prawo do Miasta jest jednym z inicjatorów powołania do życia Porozumienia Ruchów Miejskich (Poznań, Jeżyce, maj 2014), które stanowi chyba najciekawszą ogólnopolską inicjatywą wyborczą 2014 r.

Ukończyłem III LO w Poznaniu i Politechnikę Poznańską, studiowałem na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów, studia zakończyłem obroną pracy inżynierskiej. Od 1990 roku prowadzę własną działalność gospodarczą, od 1994 jestem współwłaścicielem kamienicy na Jeżycach.

Na Jeżycach spędziłem też dzieciństwo, chodziłem do nieistniejących już szkół podstawowych - nr 16 przy ul. Św. Floriana i nr 81 przy ul. Janickiego. Przez wiele lat byłem harcerzem i instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, należałem do 23. Szczepu Hufca Poznań-Jeżyce. Od lat 80-tych związałem się z Grunwaldem, tam też założyłem rodzinę.

Od 2011 r. byłem wiceprzewodniczącym Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. Zarówno w działalności w Stowarzyszeniu jak i w pracy radnego osiedlowego zajmowałem się głównie problemami związanymi z zagospodarowaniem przestrzeni miasta, komunikacją, terenami zieleni, infrastrukturą drogową i funkcjonowaniem demokracji miejskiej. W działalności społecznej jest dla mnie ważne działanie, zwłaszcza skuteczne, nie tylko gadanie i krytykowanie.

Jeżdżę na rowerze (to mój podstawowy i ulubiony sposób poruszania się po mieście), pływam, biegam (początkująco), gram w siatkówkę. Jestem żeglarzem, pływam po jeziorach i po morzu. Jestem żonaty, mamy dwóch dorosłych synów.

Wiem, że wcale nie trzeba wiele, by Poznań stał się bardzo dobrym miejscem do życia dla ogółu swoich mieszkańców, nie tylko wybranych, demokratycznym, sprawiedliwym, żyjącym w przyjaźni ze środowiskiem. Przede wszystkim trzeba woli. Na rzecz tego działam od lat i będę działać dalej. W momencie powierzenia mi funkcji zastępcy prezydenta złożyłem mandat radnego osiedlowego i zrezygnowałem z członkostwa w zarządzie Stowarzyszenia Prawo do Miasta."

Bezpośredni nadzór:
Maciej Wudarski nadzoruje Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Transportu i Zieleni.


Trzeci Zastępca Prezydenta Tomasz Lewandowski

Życiorys

Wykształcenie:

2005- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Przedsiębiorstwami

2004-2008 - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu - radca prawny

1997-2002 - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Prawa, Seminarium w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego oraz w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego,

1993-1997 - IV LO im. T. Kościuszki w Toruniu

Doświadczenie zawodowe:

Od 2016 - Zastępca Prezydenta Poznania

2010-2016 - Wspólnik i Prokurent spółki doradztwa biznesowego i strategicznego

2011-2015 - Ekspert/wykładowca na specjalistycznych kursach dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy, zabezpieczania umów w obrocie międzynarodowym oraz windykacji należności

2006 - 2016 - Kancelaria Radcy Prawnego - własna działalność gospodarcza z biurami w Poznaniu i Warszawie

2006 - 2016 Radny Rady Miasta Poznania, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, członek m.in. komisji ds. budżetu, nadzoru właścicielskiego i sportu

2005-2006 - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WITAR Składy Budowlane sp. z o.o.

Od 2003 r.- Szef Działu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego WITAR S.A. z siedzibą w Poznaniu   (od 2004 r. - Prokurent Spółki)

2001 - 2003 -Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu; Gabinet Ministra, Audyt wewnętrzny

2001r. - Konsultant prawny Stowarzyszenia na Rzecz Ubezpieczeń Grupowych w Poznaniu

2000 r. - Praktyka w Zespole Radców Prawnych Centrum Zysków PKO BP w Toruniu

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu wykorzystania technik teleinformatycznych w życiu publicznym, Berlin XII 2001r.
 • Ukończony kurs Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej w Warszawie I 2001r. - VI 2002 r.
 • Ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach   Skarbu Państwa - VII 2002r.

Zainteresowania:

literatura historyczna, szachy, nurkowanie


Czwarty Zastępca Prezydenta Jędrzej Solarski

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz działalności gospodarczej i kultury - pana Jędrzeja Solarskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. opieki zdrowotnej i funkcjonowania miejskich jednostek opieki zdrowotnej;
 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej;
 4. funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu grup społecznych;
 5. współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;
 6. rozwoju życia kulturalnego Miasta i działalności miejskich instytucji kultury;
 7. działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw;
 8. gospodarki rolnej;
 9. zapewnienia ochrony praw konsumentów;
 10. organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki osobowej w Urzędzie;
 11. nadzoru nad wypłatą świadczeń pieniężnych dla mieszkańców miasta Poznania;
 12. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta;
 13. świadczenia na rzecz mieszkańców i wydziałów Urzędu usług call center i contact center.

Życiorys

Urodzony 29 kwietnia 1973 roku, z zawodu prawnik. W 1998 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1998 roku pracą w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna swoją karierę zawodową. W 2002 roku obejmuje funkcję dyrektora wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W Urzędzie Miasta pracuje od października 2003 roku, od początku w Wydziale Organizacyjnym. Do roku 2011 jako zastępca dyrektora, następnie - po kilkumiesięcznym okresie pełnienia obowiązków - jako dyrektor tego Wydziału. 

Członek rad nadzorczych, od 2014 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.

Wykładowca z zakresu reformy administracji publicznej na Uniwersytecie Ludowym w Poznaniu w latach 1999 - 2000. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Uczestnik wielu szkoleń, m in. z zakresu funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, ratownictwa w regionie hanowerskim w Niemczech. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, informacji publicznej, kontroli zarządczej oraz HR.

Zwycięzca licznych turniejów samorządowych w tenisie ziemnym.

Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.


Skarbnik Miasta Poznania - Barbara Sajnaj

Z życiorysu:
Pełni funkcję od 1999 roku.
Urodziła się 2 września 1956 r. Z zawodu jest prawnikiem. W 1985 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest biegłym rewidentem. Jej doświadczenie zawodowe od początku aktywności zawodowej związane było z finansami. W 1975 roku podjęła pracę jako księgowa w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Taskomont, w 1986 r. obejmuje funkcję kierownika Sekcji Kosztów - zastępcy kierownika Działu w Poznańskim Kombinacie Budowlanym. Od 1988 roku pełniła funkcję głównego księgowego w kilku dużych firmach. 

Bezpośredni nadzór:
Barbara Sajnaj nadzoruje: Wydział Budżetu i Analiz, Wydział Finansowy


Sekretarz Miasta Poznania - Stanisław Tamm

Z życiorysu:
Stanowisko sprawuje od 2010 roku.
Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych "Akademia Liderów Samorządowych" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także licznych kursów i szkoleń dotyczących organizacji, zarządzania i nadzoru  w instytucjach gospodarczych i administracji publicznej.

Pracował w Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" na stanowisku głównego specjalisty ds. restrukturyzacji.  W latach 1991- 1998 pełnił funkcje wicewojewody i wojewody konińskiego a następnie w latach 1999 - 2001 wicewojewody i wojewody wielkopolskiego w szczególności zajmując się problematyką strategii rozwoju gospodarczego regionów, przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw państwowych i komunalizacją mienia państwowego, wdrożeniem reformy administracji publicznej i ochrony zdrowia, nadzorem nad samorządem terytorialnym oraz koordynował działania służące poprawie bezpieczeństwa publicznego.

W latach 2002-2003 kierował biurem regionalnym  Megadex S.A.

Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej, a od stycznia 2010 roku sprawuje funkcję Sekretarza Miasta Poznania, realizując między innymi zadania związane z zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania urzędu i jednostek pomocniczych miasta, informatyzacją urzędu, obsługą mieszkańców, nadzorem nad ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją pojazdów i przyznawaniem uprawnień kierowcom oraz nadzorem nad bezpieczeństwem informacji i realizacją zamówień publicznych. 

Bezpośredni nadzór:
Stanisław Tamm nadzoruje: Urząd Stanu Cywilnego; Wydział Informatyki; Wydział Komunikacji; Wydział Spraw Obywatelskich; Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta; Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu; Poznańskie Centrum Świadczeń; Poradnia Zakładowa.