W Poznaniu jest 26 szkół wyższych

Wśród 26 szkół wyższych jest 8 uczelni publicznych i 18 niepublicznych. Łącznie na wszystkich typach uczelni studiuje około 140 tysięcy osób.
Dominującym rodzajem studiów są studia I stopnia (licencjackie). Na uczelniach państwowych oraz w kilku prywatnych prowadzone są także studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) oraz jednolite pięcioletnie studia magisterskie.
Większość uczelni prowadzi także studia podyplomowe.
Największą poznańską uczelnią jest Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, który ma też najwięcej wydziałów. Od ubiegłego roku w Poznaniu działa także drugi Uniwersytet Medyczny. Poprzedniczką tego uniwersytetu była Akademia Medyczna. W ostatnich latach do grona uniwersytetów dołączyły także: Uniwersytet Przyrodniczy (dawna Akademia Rolnicza) oraz Uniwersytet Ekonomiczny (dawna Akademia Ekonomiczna). W najbliższym czasie oficjalnie Uniwersytetem Artystycznym stanie się Akademia Sztuk Pięknych.

Przed II wojną światową w Poznaniu działały tylko trzy szkoły wyższe: Uniwersytet (między innymi z wydziałami Humanistycznym Rolnym oraz Lekarskim), Akademia Handlowa (poprzedniczka obecnej Akademii Ekonomicznej) oraz Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki (dzisiejsza Politechnika Poznańska).