Zakończyła się XIV edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

Już po raz czternasty Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Przedmiot prac stanowi problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązań możliwych do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac jest ich utylitarny charakter. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz rozwoju Miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Na XIV edycję Konkursu wpłynęły 133 prace dyplomowe, w tym w tym 43 rozprawy doktorskie i 90 prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 7 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 6 honorowych wyróżnień.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej