Wystartowała XIII edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.

Jeżeli uzyskałeś już tytuł magistra lub doktora, a Twoja praca dyplomowa jest związana z naszym miastem lub przedstawia rozwiązania możliwe do wykorzystania w naszym mieście, to konkurs właśnie dla Ciebie.

Celem konkursu "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" jest zaangażowanie młodych talentów naukowych na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnięć.

Na autorów 3 najlepszych prac doktorskich czeka 8.000 zł, najlepsze 3 prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 4.000 zł brutto.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w zakładce: "podstawa prawna i regulamin".

Konkurs ma charakter stały. Laureaci konkursu wyłaniani są corocznie.

Prace na konkurs, wraz z uzupełniającą dokumentacją, należy dostarczyć w terminie do 15 listopada do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, Poznań pl. Kolegiacki 17, pok. 261 (tel. 61 878 57 48, 61 878 57 40)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej