Przepych, nadmiar, kicz - pusta forma, czy ukryte znaczenie? - konferencja

CK Zamek

"Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM serdecznie zaprasza studentów i doktorantów studiów wyższych do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko - Doktoranckiej "Przepych, nadmiar, kicz - pusta forma, czy ukryte znaczenie?", która odbędzie się w dniach 24 - 25. 02. 2018 roku w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Celem konferencji jest wzbudzenie dyskusji o problematyce przepychu formy w sztuce oraz umożliwienie zaprezentowania wyników pracy młodych naukowców.

Pytania o znaczenia formy towarzyszą humanistyce niemal od zawsze. Czy dotyczy to reprezentacji władców lub społecznych elit próbujących budować własny wizerunek w opozycji do poddanego ludu; czy współczesnych strategii artystów inspirujących się sztuką dawną, designem czy obcymi kontekstami kulturowymi, kwestia nadmiaru wizualnych elementów implikujących różnorakie znaczenia wciąż budzi podobne wątpliwości. Są one związane z pytaniami o rozmycie znaczeń, nadmiar informacji, istnienie tak zwanego dobrego smaku czy moralne aspekty sztuki takie jak pochłonięcie przez konsumpcję."