Uniwersytet bez dyskryminacji - seminarium naukowe

ul. Umultowska 89a

"Uniwersytet bez dyskryminacji", to temat seminarium naukowego organizowanego przez Pełnomocnika ds. równego traktowania - prof. Roberta Kmieciaka. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek, 25 maja, o godzinie 10:00 w Sali 121 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89a).

Program seminarium

10.00 Otwarcie seminarium

Prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak - Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania

10.15-10.45 Mec. Anna Mazurczak - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego

Problem dyskryminacji na uczelniach wyższych

10.45-11.15 Dr Aleksandra Bocheńska - Wydział Prawa i Administracji UAM

Dyskryminacja w stosunkach pracy

11.15-11.45 Mgr Anna Rutz - Pełnomocniczka Rektora UAM ds. studentów z niepełnosprawnościami

Dyskryminacja a niepełnosprawność w kontekście środowiska akademickiego

11.45-12.15 Dyskusja

12.15-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.15 Mgr Maria Krupecka - Pełnomocniczka Wojewody Wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkopolsce w kontekście działań administracji rządowej

13.15-13.45 Dr Jowita Wycisk - Wydział Nauk Społecznych UAM - Instytut Psychologii

Homofobia w przestrzeni uniwersytetu. Kilka przykładów, kilka uwag

13.45-14.15 Dr Iwona Chmura-Rutkowska - Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Płeć w nauce. Kariery naukowe kobiet i mężczyzn w Polsce

14.15-14.45 Dyskusja

14.45 Zakończenie obrad