Uczelnie niepubliczne na planie Dodaj obiekt - Uczelnie niepubliczne

Collegium Da Vinci

Opis

  • Collegium Da Vinci to wiodąca w Wielkopolsce szkoła wyższa, która we współpracy z otoczeniem biznesu zapewnia kompleksowy start w życie zawodowe swoich studentów.Od 1996 roku dbamy by proponowane przez nas kierunki były zgodne z zapotrzebowaniem rynku, a programy studiów powstawały we współpracy z pracodawcami i partnerami biznesowymi.
  • W Collegium Da Vinci w ramach codziennych zajęć uczymy realnych umiejętności zawodowych oraz kompetencji ułatwiających pracę w zmiennym środowisku biznesowym. 
  • Collegium Da Vinci zajęło pierwsze miejsce w Poznaniu w kategorii: średni czas od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy. Absolwenci CDV znajdują pracę w niespełna miesiąc po zakończeniu studiów lub kontynuują pracę rozpoczętą w trakcie nauki. Pod względem wysokości zarobków uczelnia plasuje się na 2 miejscu! (raport na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Kierunki studiów

STUDIA DYPLOMOWE

Aż 4 kierunki studiów w CDV: edukacja prorozwojowa, doradztwo i coaching, zarządzanie kreatywne, mediaworking zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Studia z Przyszłością za najwyższe standardy jakościowe w szkolnictwie wyższym. Dodatkowo zarządzanie kreatywne zdobyło Laur Innowacji za: innowacyjny program nauczania, nowatorskie rozwiązania, nowe technologie, przygotowanie do wyzwań zawodowych.

21 kierunków z takich obszarów, jak: marketing, coaching, zarządzanie, grafika, fotografia, sprzedaż, HR.

Wróć do listy