Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

Patronem ekologów i przyjacielem ssaków, gadów, płazów i ptaków jest św. Franciszek z Asyżu. W Światowy Dzień Zwierząt, przypadający 4 października , a ustanowiony w 1931 r. we Florencji, jak co roku w październiku, odbędą się liczne wystawy, festyny, uroczystości, z tematem przewodnim - zwierzęta i ich los.

Jednej czwartej wszystkich gatunków ssaków, jednej ósmej ptaków i aż jednej trzeciej płazów grozi całkowite wymarcie. Każdego roku bezpowrotnie tracimy coraz większą część bogactwa przyrodniczego świata. Do czerwonej listy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) 2007 dodano aż 200 nowych, zagrożonych gatunków. Głównym zagrożeniem dla przetrwania jednej trzeciej gatunków ssaków i ptaków jest, według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody -IUCN, ich nadmierna eksploatacja. W praktyce jest to najczęściej nielegalne lub niekontrolowane odławianie zwierząt na handel lub zabijanie dla ich części, z których wytwarzane są rozmaite przedmioty. Międzynarodowy nielegalny handel żywymi zwierzętami oraz wyrobami z nich wykonanymi zagraża przetrwaniu ponad 5 tys. gatunków zwierząt na całym świecie.

Organizacja WWF zwraca uwagę, że ten problem dotyczy także Polski. Oprócz żywych okazów, Polacy kupują i przewożą dziesiątki kilogramów nielegalnego kawioru z ryb jesiotrowatych, których dzikie populacje są na krawędzi wymarcia. Wciąż trafiają do naszego kraju tysiące pamiątek turystycznych wykonanych z zagrożonych gatunków, np. popielniczki z łap goryli, stojaki na parasole z nóg słonia, czy tabletki na potencję z tygrysa. Przewożenie przez granicę, sprzedaż i kupno zagrożonych gatunków zwierząt lub przedmiotów z nich wykonanych bez odpowiednich zezwoleń jest przestępstwem.

Prawodawstwo w dziedzinie ochrony zwierząt wymaga wielu zmian. Począwszy od wprowadzenia przepisu, że na terenie każdej gminy powinno powstać schronisko dla bezdomnych zwierząt, przez podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, aż po wprowadzenie obowiązkowej sterylizacji bezdomnych zwierząt. Wg raportu Głównego Lekarza Weterynarii, w schroniskach sterylizuje się jedynie 6-7 proc. zwierząt, tymczasem powinno to być obowiązkowe.

Innym problem jest brak systemu kompleksowej rejestracji zwierząt w Polsce oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Niezbędne są też odpowiednie zmiany w prawie budowlanym, które pozwolą chronić ptaki. Winien znaleźć się w ustawie zapis zakazujący prowadzenia prac remontowych, ociepleniowych w budynkach w okresie sezonu lęgowego ptaków bez uprzedniej konsultacji z ornitologiem.

Światowy Dzień Zwierząt jest po to, aby każdy z nas zrozumiał, że może chronić zagrożone gatunki na własną rękę. Bez dobrej woli i świadomości ludzi żadne rozwiązania prawne czy patrole policji nie uratują ginącej przyrody. Każdy z nas ratuje świat przyrody np. odmawiając udziału w nielegalnym handlu ginącymi gatunkami zwierząt czy podejmując te nawet najmniejsze działania mogące im pomóc.