ZIELEŃ I PRZYRODA = WAKACYJNA PRZYGODA
 

ZIELEŃ I PRZYRODA = WAKACYJNA PRZYGODA

Czy widziałeś już wszystkie piękne miejsca w naszym mieście?  A może poszukujesz sposobu na spędzenie wakacyjnego popołudnia? Chciałbyś zaciekawić czymś swoje dzieci/wnuki, opowiedzieć o przyrodzie? A gdyby tak rodzinna rowerowa wycieczka w weekend?

czytaj więcej
Jerzyki - najlepsi sprzymierzeńcy w walce z komarami potrzebują naszej pomocy!
 

Jerzyki - najlepsi sprzymierzeńcy w walce z komarami potrzebują naszej pomocy!

Już od ponad miesiąca jerzyki widać i słychać na naszym niebie, zwłaszcza w pobliżu wysokich budynków, na których znalazły otwarte stropodachy, szczeliny pod oknami i balkonami lub inne zagłębienia w elewacji, wykorzystywane na miejsca lęgowe. Pisklęta rosną i potrzebują dużo pokarmu, a najchętniej zjadają komary, muchy i meszki! Dorosły jerzyk potrafi ich zjeść kilka tysięcy dziennie.

czytaj więcej
Orange Day - wspólne sprzątanie lasu
 

Orange Day - wspólne sprzątanie lasu

Pracownicy Centrum Usług Biznesowych GSK IT wspólnie posprzątali część lasu na terenie Leśniczówki Antoninek. Akcja ,,Trash Challenge" odbyła się w ramach firmowego programu wolontariackiego Orange Day. Inicjatywę wsparła zastępczyni prezydenta Poznania, Katarzyna Kierzek - Koperska.  

czytaj więcej
Zielona Wstążka dla Planety
 

Zielona Wstążka dla Planety

Kampania "Zielona Wstążka Dla Planety" organizowana jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

czytaj więcej
Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!
 

Zakaz ogrzewania domów kominkami i piecami, dla posiadających inne ekologiczne źródło ciepła!

Z uwagi na przekroczenie wczoraj wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadza się dzisiaj, na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu "koza" oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Podstawę prawną stanowi uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2017 r., nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzania na obszarze miasta Poznania ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest popularnie "antysmogową".

czytaj więcej
Płacę podatki w Poznaniu!
 

Płacę podatki w Poznaniu!

Osoby związane z Poznaniem chcą, żeby miasto rozwijało się i piękniało. Potrzebne są na to pieniądze. Jednym z ważnych źródeł dochodów budżetu Miasta jest udział z wpływów z podatku PIT płaconego przez osoby, które w deklaracji podatkowej wskażą Poznań jako miejsce rozliczenia tego podatku. Osoby te nie muszą być zameldowane w Poznaniu, wystarczy, że miasto jest ich ośrodkiem życiowym na dzień 31 grudnia roku podatkowego

czytaj więcej
Drugi nabór do programu KAWKA BIS
 

Drugi nabór do programu KAWKA BIS

Na podstawie § 8 ust. 3b Uchwały nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 2567), zmienionej Uchwałą nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 8373) oraz Uchwałą nr III/32/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 10302). uruchamia się drugi nabór wniosków o dofinansowanie.

czytaj więcej
System Zarządzania Środowiskowego WOŚ UMP
 

System Zarządzania Środowiskowego WOŚ UMP

Standard Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) jest normą międzynarodową, modelem z którego korzystają jednostki sektora zarówno prywatnego, jak i publicznego.

Zastosowanie wytycznych normy pomaga w przygotowaniu systemu zarządzania organizacją w taki sposób, aby przy realizacji swoich podstawowych zadań zadbała również o środowisko naturalne.

czytaj więcej
Nie wypalaj traw - pamiętaj o siedliskach gatunków chronionych
 

Nie wypalaj traw - pamiętaj o siedliskach gatunków chronionych

Strażacy, ekolodzy, naukowcy alarmują kolejny rok z rzędu, że wypalanie traw zabija. Wiosną i jesienią każdego roku dochodzi do licznych pożarów łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk.

Wypalanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

Pamiętajmy, że wypalanie traw jest niebezpieczne, ale też i niedozwolone!

czytaj więcej
 

Formularz dla prowadzących instalacje (źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50MW)

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w związku z wymogiem prowadzenia przez KOBiZE - Rejestru średnich źródeł spalania paliw, o którym mowa w art. 236e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) dotyczących źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50MW w celu usystematyzowania danych niezbędnych do przekazania, zamieszcza formularz do pobrania.

czytaj więcej
Dokarmianie ptaków
 

Dokarmianie ptaków

Jednym z powodów licznego występowania ptaków w mieście jest duża ilość pokarmu dostępnego cały rok np. na śmietnikach.

czytaj więcej
Strona 1 2 62