Dodaj obiekt - Przedszkola

Przedszkole Niepubliczne "Parkowe Skrzaty" Fundacji Uniwersytetu im. A.Mickiewicza

Opis

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  we współpracy z Instytutem Małego Dziecka postanowiła ułatwić, pracownikom Fundacji Uniwersytetu im. A.Mickiewicza, firm znajdujących się na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Uniwersytetu im. A.Mickiewicza, godzenie ról zawodowych i rodzinnych poprzez stworzenie Ośrodka Wczesnej Edukacji [OWE] dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat co ma zapewnić wzrost poczucia bezpieczeństwa, komfortu psychicznego wśród pracowników oraz wzrost świadomości związanych z możliwościami zakładania przedszkoli przyzakładowych.

Ośrodek Wczesnej Edukacji realizuje cechy nowoczesnego systemu opieki i edukacji, zapewniając jednocześnie: dostępność, elastyczność usług i wysoką jakość opieki i edukacji. Dostępność do ośrodka zapewnia z jednej strony bezpłatność edukacji (do 31.05.2013 r. - projekt w ramach POKL, Działanie 1.3), z drugiej lokalizacja ośrodka w pobliżu pracy rodziców.

Przedszkole FUAM Parkowe Skrzaty działa na podstawie autorskiej koncepcji Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren - partnera merytorycznego.

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych i inspirujących warunków rozwoju dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Główne obszary programowe realizowane w naszym przedszkolu:

- zapewnienie dzieciom dobrego przejścia i adaptacji do przedszkola i szkoły poprzez realizację programów adaptacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny,

- planowanie codziennego życia w placówce, w oparciu o indywidualne potrzeby dzieci i z ich udziałem, poprzez odpowiednią organizację sytuacji: odpoczynku, powitania i pożegnania, posiłków, czynności higienicznych,

- stymulowanie procesu uczenia się małych dzieci, w kierunku nabywania wiedzy i kompetencji emocjonalnych, poznawczych i społecznych,

- rozwijanie współpracy zespołu placówki z rodziną w kierunku wspólnych uzgodnień i działań na rzecz dobra dzieci,

- rozwijanie współpracy w zespole placówki w kierunku jakościowej i efektywnej praktyki z dziećmi i z ich rodzicami.

Przedszkole czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

Dyrektor

Alina Skrobek

Dojazd

http://przedszkole.ppnt.poznan.pl/kontakt/mapa

Języki obce

język angielski (2x w tyg.)

Zajęcia dodatkowe

logopeda (15h mies.), teatrzyk (1x w mies.), zajęcia gimnastyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe na placu zabaw, warsztaty naukowe oraz inne proponowane przez rodziców

Wróć do listy