przebierańcy

Kulturowy recykling czyli drugie życie przedmiotów i idei. Prelekcja Witolda Przewoźnego.

05.11.2016
12:00

Kulturowy recykling czyli drugie życie przedmiotów i idei. Prelekcja Witolda Przewoźnego

Opowieść między innymi o: mozaikach z rzymskich łaźni zdobiących wnętrza barokowych kościołów "wiecznego miasta", o nowym  życiu starych pomników, modzie na lofty oraz o dawnych rytualnych zachowaniach, które praktykujemy w zupełnie zmienionych znaczeniach, często nieświadomie.

Człowiek w swej historii często przekraczał i łamał granice pomiędzy światem wartości dawnych i jemu współczesnych, zwłaszcza wtedy gdy "nowe" zastępowało "stare". To specyficzny obraz kulturowego recyklingu, w którym przywraca się rzeczy światu poprzez ich ponowne wykorzystanie i nadanie im nowej jakości, nowego znaczenia. Zjawisko to nabiera nowego sensu w świecie postmodernistycznym - epoce recyklingu, remiksu, reprodukcji, rekonstrukcji, rewitalizacji, itp.

Witold Przewoźny - etnograf, kustosz Muzeum Etnograficznego w Poznaniu.

Wstęp bezpłatny

Spotkanie towarzyszy wystawom [Nie]Święte oraz Macewy codziennego użytku.

Więcej na temat wystaw tutaj

Zobacz www.mnp.art.pl