Wydarzenia na planie Pokaż na planie
plakat

Rok 1918 - koniec starego świata, początek nowego

2018-05-16 ( środa ) – 2018-05-17 ( czwartek )
Dom Studencki Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, sala B; Collegium Historicum, ul. Umultowska 89 D, s. 1.63

Międzynarodowa konferencja poświęcona stuleciu powstania Republiki Austrii, jak również szeroko pojętej tematyce środkowoeuropejskie.

Rok 1918 - koniec starego świata, początek nowego - to tytuł międzynarodowej konferencji współorganizowanej przez Instytut Historii UAM oraz Austriacki Ośrodek Kultury UAM w Poznaniu przy współudziale Austriackiego Forum Kultury w Warszawie w dniach 16 - 17 maja 2018. W centrum obrad znajdzie się przełomowy moment w historii Austrii  - narodziny Republiki wraz z różnymi konsekwencjami odchodzącego ładu politycznego, a zarazem wieloaspektowy obraz nowej architektury politycznej Europy Środkowej. Wiedeń roku 1918,  Galicja we współczesnej historiografii, polskie i ukraińskie wizje wolności podczas I wojny światowej, ewolucja postaw wobec Austro-Węgier po 1918 roku, austriacko-polskie powinowactwa literackie, humanistyka polska na  Uniwersytecie Lwowskim,  rok 1918 w świetle kobiecych przekazów pamiętnikarskich - to tylko niektóre tematy wystąpień.

W sympozjum udział wezmą wybitni specjaliści z zakresu historii i literaturoznawstwa z Polski, Austrii i Czech, m.in. prof. Jacek Purchla z Uniwersytetu Jagiellońskiego, założyciel i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prof. Christoph Augustynowicz - dziekan Wydziału Historii i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wiedeńskim, autor licznych prac poświęconych związkom polsko-austriackim oraz historii Europy Wschodniej, prof. Alois Woldan - dyrektor   Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim, specjalizujący się m.in. w  relacjach między literaturą polską, ukraińską i niemiecką w XIX-wiecznej Galicji, prof. Jan Rychlik z Uniwersytetu Karola w Pradze -badacz historii  Czech i Słowacji,  prof. Krzysztof A. Kuczyński z Uniwersytetu Łódzkiego,    autor prac naukowych  oraz książek m.in. z dziedziny współczesnej literatury niemieckiego obszaru językowego,  prof. Stefan H. Kaszyński, jeden z najlepszych znawców literatury austriackiej, twórca pierwszego w Europie Zakładu Literatury Austriackiej  w ramach Instytutu Filologii Germańskiej UAM.

Kierownictwo naukowe konferencji: prof. Waldemar Łazuga, kierownik Zakładu Kultury i Myśli Politycznej w Instytucie Historii UAM, wybitny znawca polsko-austriackich odniesień historycznych.

Konferencja pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.

Obrady w języku polskim

Miejsce obrad:

16 maja w godz. 9.00 - 18.00  Dom Studencki Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, sala B

17 maja w godz. 10.00 - 13.00 Collegium Historicum, ul. Umultowska 89 D, s. 1.63

Zobacz www.austria-uniwersytet.poznan.pl/