plakat

Pozycja międzynarodowa Niemiec i Polski w XX i XXI wieku - wykład

13.06.2018
12:30 14:30

Instytut Zachodni zaprasza na wykład profesora Mirosława Sułka z Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowany "Pozycja międzynarodowa Niemiec i Polski w XX i XXI wieku. Analiza potęgometryczna".

Profesor Sułek to absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Wojskowej Akademii Politycznej. Magister ekonomii (1982); doktor nauk ekonomicznych (1987); doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (1995). Profesor Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1995-1998); profesor Akademii Podlaskiej w Siedlcach (1997-2002); profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach (2000-2007). Od 2002 r. pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Zainteresowania naukowe gościa to: studia strategiczne, metodologia badań stosunków międzynarodowych, ekonomia polityczna bezpieczeństwa narodowego, programowanie obronne, stosunki sił na arenie międzynarodowej, potęgonomia i potęgometria, prakseologia, etyka i polityka biznesu, ekonomika sektora publicznego.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:30. Wstęp wolny.

Zobacz iz.poznan.pl/aktualnosci/wydarzenia/sulek