Pracownia Ekonomii Społecznej ładne rzeczy

Mapa empatii. Czyli jak naszkicować klientów przedsiębiorstwa społecznego?

2019-11-28 ( czwartek )
16:00-17:30
Pracownia Ekonomii Społecznej, ul. Św. Marcin 57

Fundamentem przedsiębiorstw społecznych jest działalność łącząca dwie perspektywy - gospodarczą oraz społeczną. Podczas warsztatu będziemy doskonalić umiejętności myślenia projektowego. Na prostych przykładach zobaczymy jak określać kim są potencjalni klienci, czego potrzebują oraz jaką strategię wizerunkową wybrać. Dzięki uczestnictwu w warsztatach dowiesz się także jak profilować ofertę przedsiębiorstwa społecznego i dobrać odpowiednie sposoby prezentacji. Zajęcia są adresowane do wszystkich osób - także spoza sektora przedsiębiorstw społecznych - chcących podnosić swoje umiejętności dostarczania twórczych rozwiązań.

Prowadzący:

Filip Karol Leszczyński - pracownik Wydziału Filozoficznego UAM, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą filozofii gospodarczej. Redaktor antologii poświęconej spółdzielczości polskiej okresu międzywojennego. Jego publikacje ukazywały się w czasopismach naukowych (m.in. "Filo-sofija", "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu") oraz prasie społecznej ("Trzeci sektor"). Jest też tłumaczem tekstów z zakresu filozofii społecznej i politycznej.

Zapisy: renata_lewicka@um.poznan.pl lub malgorzata_cieslak@um.poznan.pl, do 27 listopada.