Wydarzenia na planie Pokaż na planie
.

Webinar: Odpowiedzialność zarządu w czasach pandemii, czyli jak uchronić się przed osobistą odpowiedzialnością za długi spółki

2020-05-06 ( środa )
10:00-11:00
webinar online

Pandemia koronawirusa może stanowić przyczynę utraty płynności finansowej przez rzesze przedsiębiorców, którzy z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w normalnym zakresie zgodnie z przyjętymi planami biznesowymi. Stan taki rodzi realne ryzyko zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Monitorowanie aktualnego stanu finansowego przedsiębiorcy w kontekście wyżej wskazanych przesłanek jest bardzo istotne, albowiem niezłożenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości skutkować może odpowiedzialnością osobistą a nawet karną osób upoważnionych do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw. Podczas webinaru omówione zostaną przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także sposoby jak uchronić się przed osobistą odpowiedzialnością za długi spółki.

Agenda:

  1. Przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  2. Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej za niezłożenie wniosku w terminie
  3. Zasady odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku w terminie
  4. Sposoby uniknięcia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku w terminie
  5. Wpływ tzw. "tarczy antykryzysowej" na bieg terminów na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Prelegent:

Karol Guździoł, Menedżer, Radca Prawny, Grant Thornton

Termin:

Środa, 6 maja, godz. 10.00-11.00

Wydarzenie jest bezpłatne.

https://grantthornton.pl/webinar-odpowiedzialnosc-zarzadu-w-czasach-pandemii-czyli-jak-uchronic-sie-przed-osobista-odpowiedzialnoscia-za-dlugi-spolki-06-05/