.

Myślenie projektowe (Design Thinking) w nowoczesnej firmie

2020-06-04 ( czwartek ) – 2020-06-05 ( piątek )
webinar online

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji i Poznań Biznes Partner pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: "Myślenie projektowe (design Thinking) w nowoczesnej firmie".

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Termin: 04.06.2020 r.- 05.06.2020 r. 

Czas szkolenia online: 10:00 - 13:00

Czas zdalnej, indywidualnej pracy: 13:00 - 16:00

Ważne!

Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

  • sprawny/ działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • sprawną/ działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia
  • arkusz Microsoft Word/ lub podobny - celem wykonywania zadań

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

DZIEŃ I - WARSZTATU ONLINE 3h + zdalna, indywidualna praca Uczestnika szkolenia 3h

1/ Design Thinking

2/ Etapy Design Thinking

3/ Empatyzacja

4/ Definiowanie problemu

5/ Praca indywidualna

DZIEŃ II -WARSZTATU ONLINE 3h + zdalna, indywidualna praca Uczestnika szkolenia 3h

6/ generowanie pomysłów - metody

7/ Budowanie prototypów

7/ Testowanie

8/ Case study dot. etapów myślenia projektowego

9/ Praca indywidualna

DZIEŃ III -WARSZTATU ONLINE 3h + zdalna, indywidualna praca Uczestnika szkolenia 3h

10/ Zarządzenie ludźmi i procesami w design thinking

11/ Role uczestników projektu

Dodatkowo każdego dnia 1h doradztwa

Rejestracja do 03.06.2020

Zgłoszenia przyjmowane są na  formularzu https://forms.gle/375k3VoM63fG2WCx6

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 - 20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sylwetka trenera: Aneta Wyrwas

Politolog, od 2002 roku trener biznesu i negocjator, wykładowca-praktyk w ramach studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniu i diagnozowaniu przedsiębiorstw w zakresie procesów zachodzących w zespołach pracowniczych i wypracowywaniu efektywnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności. Definiuje problemy, wskazuje grupom zarządczym możliwe rozwiązania i ich konsekwencje. Ma na swoim koncie wiele kompleksowych projektów: konstruowania systemów sprzedażowych, konstruowania systemów premiowych, czy konstruowania programów outplacementowych w tym m.in. dla Poczta Polska.  Wielokrotnie tworzyła w firmach projekty typu high potential czy długofalowego rozwoju osobistego zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i handlowej. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji handlowych i menedżerskich m.in. sprzedaży, negocjacji handlowych, telemarketingu, obsługi klienta, prezentacji, komunikacji, zespołowości, asertywności, zarządzania, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych, NLP i wiele innych. Posiada doświadczenie w pracy z zespołami handlowymi i menedżerskimi. Jest współautorem projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. dla KIGNET sieci Aktywizacji Zawodowej Kobiet oraz dla sieci sklepów miniMAL (obecnie BILLA). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologia w zarządzaniu. Interesuje się wywieraniem wpływu na ludzi zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i poprzez mass-media, zarówno w dziedzinie handlu, jak i polityki. Prywatnie interesuje się pszczelarstwem i fortyfikacjami pruskimi znajdującymi się na terenie Polski, a zwłaszcza na terenie miasta Poznania.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Bliższych informacji udziela Pani Iwona Wesołek, e-mai: i.wesolek@pcc.org.pl