.

WEBINAR: Aspekty praktyczne zwolnień grupowych i indywidualnych w dobie pandemii

09.06.2020
12:00 13:00

Agenda

1.         Kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi

2.         Stosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych do zwolnień indywidualnych

3.         Kryteria doboru pracowników do zwolnień

4.         Procedura przeprowadzania zwolnień grupowych

5.         Pracownicy objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy

6.         Odprawy pieniężne

Prelegenci:

Peter Daszkowski doradza znaczącym międzynarodowym korporacjom w transakcjach z zakresu M&A, w sprawach z zakresu prywatyzacji, polskiego prawa spółek i prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Jego wieloletnie, rozległe doświadczenie obejmuje także wspieranie pracodawców przy przejęciach i reorganizacji przedsiębiorstw, m.in. w zakresie zwolnień grupowych czy zbywania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Bonn, jest wpisany na listę prawników w Niemczech oraz listę prawników zagranicznych w Polsce.

Agnieszka Nowak-Błaszczak, LL.M. jest radcą prawnym, członkiem zespołu praktyki prawa pracy i praktyki prawa spółek w Wolf Theiss w Polsce. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy dla krajowych i międzynarodowych klientów. Doradza w bieżących sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, w tym m.in. w zakresie przygotowywania wewnętrznych przepisów zakładowych, umów o pracę z kadrą menadżerską oraz rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami (włączając spory procesowe).

Wolf Theiss jest jedną z czołowych europejskich kancelarii prawniczych w Europe Środkowej, Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej (region CEE/SEE), ukierunkowaną na świadczenie usług z zakresu międzynarodowego prawa handlowego. Opierając się na umiejętnościach 340 prawników obecnych w naszych 13 biurach w Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Rumuni, Serbii, Słowacji, Słowenii oraz na Ukrainie, Wolf Theiss reprezentuje lokalne i międzynarodowe spółki handlowe i przedsiębiorstwa usługowe, jak również banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Łącząc prawo z biznesem, Wolf  Theiss tworzy zaawansowane i konstruktywne rozwiązania w oparciu o prawne, podatkowe oraz biznesowe know-how.

Zapraszamy do rejestracji i udziału w webinarze!

Zespół AHK Polska

Zobacz https://ahk.pl/pl/wydarzenia/event-details-pl/beschaeftigungsabbau-durch-covid-19