niebieskie logo

Imprezy na Międzynarodowych Targach Poznańskich

02.01 – 31.12.2020

Międzynarodowe Targi Poznańskie od stu lat są przestrzenią spotkań, wymiany myśli, idei i kontaktów, to niekwestionowany lider wśród ośrodków targowych w Polsce i Europie Środkowej Wschodniej. Tu odbywają się topowe wydarzenia branżowe, tu pokazywane są nowości i premiery. To właśnie tu spotykają się liderzy biznesowi, by podejmować  kluczowe decyzje o przyszłości swoich przedsiębiorstw.

Międzynarodowe Targi Poznańskie powstały w roku 1921. Grupa MTP jest więc jednym z najdłużej działających w Europie organizatorów targów i innych wydarzeń, które łączą przedstawicieli różnych branż i środowisk.

Przez lata Międzynarodowe Targi Poznańskie były "polskim oknem na świat" i kojarzyły się głównie z organizacją targów, ale dziś spektrum działalności Grupy MTP jest o wiele szersze. Poza uznanymi w świecie biznesowymi imprezami targowymi organizowane są kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne, sportowe, w tym megaeventy, które rocznie przyciągają ponad 1 mln gości z całego świata.

Kalendarium wydarzeń na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Zobacz grupamtp.pl