Wydarzenia na planie Pokaż na planie
.

Nowe wyzwania w procesie rekrutacji - jak zatrudniać najlepszych pracowników online

2020-12-07 ( poniedziałek ) – 2020-12-08 ( wtorek )
16:30-19:30
webinar online

Poznań Biznes Partner oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Nowe wyzwania w procesie rekrutacji - jak zatrudniać najlepszych pracowników online".

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem i pozyskiwaniem pracowników przy uzyciu narzędzi do pracy w trybie online. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętnosci związanych z przeprowadzeniem procesu selekcji i rekrutacji kandydatwó na wybrane stanowiska. Ma wspomóc osobuy zajmujące się procesami rekrutacyjnymi w minimalizowaniiu nietrafnych decyzji zatrudnienieowych oraz wspomóc w przygotowaniu procesu onboardingowego dla nowych pracowników.

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z efektywnym prowadzeniem rozmów rekrutacyjnych, poznają narzędzia online przydatne w pracy rekrutera. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili przygotować scenariusze i zadania do realizacji efektywnej rekrutacji.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP i osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i negocjacji biznesowych.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

PROGRAM SZKOLENIA 5 h

1. Korzyści i bariery komunikacji zdalnej

2. Wybór narzędzi

  • Efektywne platformy do komunikacji zdalnej
  • Czy trzeba rezygnować w sieci z narzędzie offline?

3. Komunikaty i ogłoszenia rekrutacyjne w trakcie i po epidemii

  • Gdzie i jak pozyskiwać kandydatów
  • Wykorzystywanie portali społecznościowych w rekrutacji

4. Kandydat i rekruter - jak się przygotować do rekrutacji zdalnej, tworzenie instrukcji i schematów działania

5. Metody i techniki selekcji pracowników online

6. Praca zdalna jako nowe wyzwanie dla organizacji i nowego pracownika

Termin: 7-8 grudnia 2020 r., godz. 16.30 - 19.30

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 15 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!