.

Webinar: Wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej oraz na podnoszenie kwalifikacji w ofercie WARP Sp. z o.o.

12.01.2021
10:00 12:00

Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatny webinar pt. ,,Wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej oraz na podnoszenie kwalifikacji w ofercie WARP Sp. z o.o.'

Termin: 12 stycznia 2021 r., godz. 10:00 - 12:00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Dla kogo:

webinarium w zakresie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wszystkich mieszkańców Wielkopolski oraz w zakresie wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji dla mieszkańców powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego i śremskiego.

Program:

10:00 - 11:00

Omówienie zasad udziału w projekcie pn. "Dotacja na Twoją firmę" realizowanego w ramach Poddziałania 6.3.1 WRPO 2014+ przez WARP Sp. z o.o. w partnerstwie z ARR S.A. w Koninie oraz EUROCENTRUM Innowacji i Przedsiębiorczości z Ostrowa Wlkp., w tym grupa docelowa, etapy realizacji projektu, wysokość dotacji, wysokość wsparcia pomostowego.

11:00 -11:15

Przerwa

11:15 - 12:00

Omówienie zasad udziału w projekcie pn. "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim" realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.2 WRPO 2014+ przez DGA S.A. w partnerstwie z WARP Sp. z o.o., w tym grupa docelowa, wysokość dofinansowania, szukanie usług w Bazie Usług Rozwojowych, wypełnianie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący:

Marta Juszczak - Kierownik Zespołu Wsparcia Inwestycji, Dział Koordynacji Projektów, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl